BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Tasavvuf, insanı kemâle kavuşturan yoldur...

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Her Müslüman, kalbinden bütün kötü huyları çıkarıp, iyi ahlâkı yerleştirmelidir.
 
Alî İbnü'l-Felekî hazretleri hadis hafızıdır. İran’da Hemedan'da doğdu. Burada, Irak ve Horasan bölgele­rinde büyük âlimlerden ders aldı. Sonra da Hâce Abdullah-ı Herevî hazretlerine intisab ederek tasavvufta yükseldi ve icazet alarak talebe yetiştirdi. 427'de (m. 1036) Nîşâbur'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:
İnsan, dünyada bâkî değildir. Dünya zevklerine daldıkça, derdler, üzüntüler, güçlükler artar. Birinin gündüzleri oruç tuttuğu, geceleri namaz kıldığı, fakat kötü huylu olduğu, dili ile komşularına, arkadaşlarına eziyet ettiği söylendiğinde, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) cevabında, (Böyle olmak iyi değildir. Gideceği yer, Cehennem ateşidir) buyurdu.
Diğer hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
(Dünyada, kalıcı değil, yolcu gibi yaşamalı! Öleceğini hiç unutmamalı!)
(İbâdetleri az olan bir kul, iyi huyu ile, kıyâmette yüksek derecelere kavuşur.)
(İbâdetlerin en kolayı ve çok faydalısı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır.)
(Bir kulun ibâdetleri çok olsa da, kötü huyu, onu Cehennemin dibine götürür. Bâzen küfre götürür.)
(Güzel ahlâkı tamamlamak, yerleştirmek için gönderildim.)
(Semavî dinlerin hepsinde iyi huylar vardı. Bu din, bunları tamamlamak için gönderildi. Bu din varken, iyi huy bildirecek başka kaynağa, başka kimseye lüzûm yoktur. Bunun için, Muhammed aleyhisselâmdan sonra, Peygamber gelmeyecektir.)
(İyi huylu olan, dünya ve âhiret saadetlerine kavuşur.) Çünkü iyi huylu kimse, Allahü teâlâya ve kullara karşı olan hakları, vazîfeleri îfâ eder.)
(Sûreti ve huyu güzel olanı Cehennem ateşi yakmaz.)
(Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri afetmek, kendini mahrum edenlere ihsân etmek, güzel huylu olmaktır.)
(Kızdığı zaman, yumuşak davrananın kalbini Allahü teâlâ emniyet ve îman ile doldurur.)
İyi huylu kimse, kendisine darılana iyilik yapar. İhsânda bulunur. Malına, haysiyyetine, bedenine zarar vereni affeder. Korkusuz ve emîn olur. Kötülük edene iyilik yapmak, iyi huyların en üstünüdür. Kâmil insan olmanın alâmetidir. Düşmanları dost yapar. Her Müslüman, kalbinden bütün kötü huyları çıkarıp, iyi ahlâkı yerleştirmelidir. Birkaçını çıkarıp, birkaçını yerleştirmekle, insan güzel huylu olmaz. Tasavvuf, insanı bu kemâle kavuşturan yoldur. Böyle olmayan yola, tasavvuf denmez.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618191.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT