BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Helâl ve haram olan şeyler açıkça bildirildi

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Bir işi yaparken, kalbin rahat etmezse, [sıkılırsa, çarparsa], o işi terk et! 
 
Muhammed Zâzânî hazretleri hadîs hafızıdır. 285'te (m. 898) İsfahan'da doğdu. Tahsil için Bağdat, Musul, Mekke, Ku­düs, Şam, Kahire gibi ilim merkezlerinde zamanın büyük muhaddislerinden hadis tahsil ederek hafız oldu. 381'de (m. 991) İsfahan'da vefat etti. Buyurdu ki:
Günah işleyince, hemen kalp ile tövbe ve dil ile istiğfâr etmelidir. Gizli yapılan günahın tövbesi gizli, âşikâr yapılanın tövbesi âşikâr olmalıdır. Tövbeyi geciktirmemelidir. Günah işleyince, melekler üç saat yazmaz. Bu zamanda tövbe edilirse, hiç yazılmaz. Tövbe edilmezse, bir günah yazılır. Tövbeyi geciktirmek, daha büyük günahtır. Ölünceye kadar, tövbe kabul olur. Takvâyı [haramlardan sakınmayı] ve verâı [şüphelilerden de sakınmayı] huy edinmelidir. Menhî [yasak] olandan sakınmak, emri yapmaktan daha mühimdir. Çünkü bu yolda ilerlemekte [yâni kalbi temizlemekte ve nefsi ezmekte], yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan daha fazla ilerletir, daha faydalıdır...
İyi işleri, iyi insanlar da, fâcirler de yapar. Fakat ancak sıddıklar, îmanı kuvvetli olanlar, haramlardan sakınır. Hadis-i şerifte, (Kıyâmet günü, Allahü teâlânın ihsânına kavuşacakların başında, verâ ve zühd sahipleri bulunacaktır) buyuruldu. [Zühd, helâl malın fazlasından da sakınmaktır.] Hadis-i şerifte, (Verâ sahibi imamın arkasında kılınan namaz kabul olur. Verâ sahibine verilen hediye kabul olur. Verâ sahibi ile oturmak ibâdet olur. Onunla konuşmak, sadaka olur) buyuruldu. [Kabûl olur, çok sevap verilir demektir.] Hadis-i şerifte, (Verâ sahibi imam ile kılınan iki rekât namaz, fâsık ile kılınan bin rekâttan daha eftaldir) buyuruldu. [Efdal, sevabı daha çok demektir.]
Bir işi yaparken, kalbin rahat etmezse, [sıkılırsa, çarparsa], o işi terk et! Şüphe ettiğin işleri yapmakta, kalbini müftî yap! Hadis-i şerifte, (Kalbin sâkin olduğu [rahat ettiği, beğendiği] ve nefsin sıkıldığı [beğenmediği] işler, hayrlıdır. Yalnız nefsin sâkin olduğu iş şerdir) buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, (Helâl ve haram olan şeyler açık bildirilmiştir. Şüpheli şeylerden sakın! Açık bildirilmiş olanlara tâbi ol!) buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, (Helâl ve haram olan şeyleri, Allahü teâlâ, açık bildirdi. Bildirmediklerini affeder) buyuruldu.
Şüpheli bir şey ile karşılaşınca, elini göğsünün [kalbinin] üstüne koy! Çarpıntı olmazsa, o işi yap! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Elini kalbinin üzerine koy! Helâl olan şey yapılırken, kalp sâkin olur [rahat eder].
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618414.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT