BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Allah indinde hak din ancak İslam’dır"

Müslüman, bütün peygamberlere inanır. Birini bile kabul etmeyen Müslüman olamaz.
 
Şehfûr bin Tahir İsferâyînî hazretleri kelâm, fıkıh ve tefsir âlimidir. 405 (m. 1015)’de İran’da İsferâyin'de doğdu. İsfahan'da Abdülkâhir el-Bağdâdî hazretlerinin talebesi oldu ve onun kızıyla evlendi. Selçuklu Vezi­ri Nizâmülmülk tarafından Tûs'ta ders okutmakla görevlendirildi. 471 /m. 1078)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:
Müslüman, bütün peygamberlere inanır. Birini bile kabul etmeyen Müslüman olamaz. Ehl-i kitap, Resûlullah efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) peygamber olarak kabul etmiyorlar, etseler, Müslüman olurlar. Kur’ân-ı kerimde bütün peygamberlere iman gerektiği bildiriliyor. Bir âyet-i kerimede mealen şöyle buyuruluyor:
(Onlar gayba inanırlar, namazı doğru kılarlar, kendilerine rızk olarak verdiğimizden de [Allah yolunda] harcarlar. Sana gönderilene [Kur'âna], senden öncekilere [Resullere] gönderilene [Tevrat, İncil ve diğer kitaplara] ve ahirete yakînen iman ederler.) [Bekara 3, 4] Muhammed aleyhisselama iman edip, Ona uymak ise hassaten [özellikle] bildiriliyor: (Allah’a ve onun ümmi nebi olan Resulüne iman edin, ona uyun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]
(Muhammed aleyhisselama inanıp ona uymayan Ehl-i kitap doğru yolda değildir.) [Ey habibim, Ehl-i kitaba] De ki: (Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.) [Al-i İmran 31] (De ki: Allah’a ve Resulüne itaat edin! Eğer [uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] elbette Allah kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32]
Bir önceki âyette, Resule uymak, iki öncekinde ise, Allah’a iman gibi resulüne de iman edilmesi emrediliyordu. Bu âyette ise, Resule itaat etmeyenin kâfir olduğu, Allah’ın da kâfirleri sevmediği bildiriliyor.
Âyet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruluyor: (Allah indinde hak din ancak İslam’dır.) [Al-i İmran 19]
(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3]
(İslam’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i İmran 85] Bütün kitaplara iman şarttır. Özellikle de, (Sana indirilene [Kur’âna]) buyuruluyor. (Bekara 4)
Peygamberimize uymayı bildiren birçok âyet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruluyor: (Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13]
(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.) [Enfal 13]
(Kimi, ona [Resulüme] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
618637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/618637.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT