BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Garipleri, fakirleri ziyâret etmeli...

Fakirlere, mücâhidlere, mal ile yardım etmelidir. Hayır, hasenât yapmalıdır...
 
Kara Çelebi Mehmed Efendi Halveti tarikatı şeyhlerindendir. İzmir’in Tire ilçesinde doğdu. Cemaleddin İshak Karamanî halifesi Tireli Abdülkerim Efendinin sohbetlerine devam ederek hilâfet aldı. Aydın'a gönderilerek talipleri yetiştirdi ve orada vefat etti. “Metaliu'l-Envar” ismindeki eserinde şöyle anlatmaktadır:
Kavuştuğun hâlleri herkese söyleme! Makam ve servet sahipleri ile çok görüşme! Her hâlinde, sünnete uymaya ve bid'atten sakınmaya çalış!
Sıkıntılı zamanlarında, Allah’tan ümidini kesme, hiç üzülme! İnşirâh sûresinin beşinci âyetinde, meâlen, (Her sıkıntıdan sonra, ferahlık, kolaylık vardır) buyuruldu. Sıkıntılı ve ferahlık zamanında, hâlinde bir değişiklik olmasın! Varlık ve yokluk zamanları, hâlini değiştirmesin. Hattâ, yokluk zamanında neşen, varlıkta da sıkıntın artsın!
Her Müslümanı görünce, (Benim saadete kavuşmam, bunun kalbini kazanmakla ve duâsını almakla olabilir) demelidir. Kendini, üzerinde hakkı olanların esîri bilmelidir. Hadis-i şerifte, (Üç şeyi yapan, tam mümindir: Ehline, zevcesine hizmet eden, fakirler ile oturup kalkan ve hizmetçisi ile birlikte yiyen, tâm mümindir.) Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerimde, müminin alâmetlerini böyle bildirdi.
Selef-i sâlihînin hâllerini her vakit okumalı ve garipleri, fakirleri ziyâret etmelidir. Hiç kimseyi gıybet etmemeli, çekiştirmemeli, gıybet yapana mâni olmalıdır. Emr-i mârufu ve nehy-i münkeri, yâni nasihati elden kaçırmamalıdır. Fakirlere, mücâhidlere, mal ile yardım etmelidir. Hayır, hasenât yapmalıdır. Günah işlemekten sakınmalıdır. Hadis-i şerifte, (Günahtan nefret eden ve ibâdetten lezzet alan, hakîkî mümindir) buyuruldu.
Fakirlikten korkarak, hasîslik yapmamalıdır. Bekara sûresinin 268. âyetinde meâlen, (Şeytan, sizi fakirlikle korkutur ve fuhuş işlemeye sürükler) buyuruldu. Fakir olunca üzülmemelidir ki, Allahü teâlâ, servet de ihsân eder. Hakîkî servet, âhirette rahat etmektir.
Dünya sıkıntıları, âhiret rahatlığına sebep olur. Hadis-i şerifte, (Çoluk çocuğu çok ve rızkı az olup, namazlarını, şartlarına uygun olarak kılan ve Müslümanları gıybet etmeyen, Kıyâmette benimle birlikte haşr olunacaktır) buyuruldu.
Bir hadis-i şerifte, (Hac yolunda ölenlere ve Allah yolunda gazâ edenlere müjdeler olsun! Çoluk çocuğu çok ve kazancı az olup, hâlinden şikâyet etmeyerek, evine neşe ile girip, gülerek çıkan kimse de, hâcılardandır ve gâzîlerdendir) buyuruldu.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/620792.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT