BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya krizi ve Türkiye

Dünya krizi ve Türkiye

Afganistan’da kar düşmek, kış başlamak üzeredir. Her an beklenen kara harekâtı, çetin şartlarla karşılaşacaktır. Kuzey İttifakı, Amerikan desteğinde taarruza geçecek, bu arada Kral, Roma’dan gelecektir. Taliban’ın ılımlısının bile şansı yoktur.Afganistan’da kar düşmek, kış başlamak üzeredir. Her an beklenen kara harekâtı, çetin şartlarla karşılaşacaktır. Kuzey İttifakı, Amerikan desteğinde taarruza geçecek, bu arada Kral, Roma’dan gelecektir. Taliban’ın ılımlısının bile şansı yoktur. ABD, şimdi Afganistan’dan fazla, şarbon (antraks) biyolojik taarruzu ile ne dereceye kadar karşı karşıya bulunduğunu anlamaya çalışıyor. Bütün istihbarat örgütleri bu konu üzerinde seferberdir. Biyolojik bir saldırı saptandığı, hele faili devlet tesbit edildiği takdirde, terörle savaşın boyutları çok değişecek, çok büyüyecektir. Türkiye, böylesine bir badirenin içindedir. Florida karargâhına subayları davet edilen 7 devletten biridir (diğerleri İngiltere, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa, İtalya). Bize biçilen rol, bizden beklenen katılım, âşikârdır. Ekonomik ortamın içinden çıkmakta çok zorlanan hükûmet, şimdi de referandum fenomeni ile karşı karşıyadır. Dış düşmanlardan fazlasıyla şikâyet etmekle şöhret yaptık. Doğrudur. Dışarıda düşmanlarımız var. Fakat kendi elimizle kendi başımıza belâ açmaktaki sakarlığımıza, öncelik vermek gerekiyor. Referandum felâketini bertaraf kılacak hüneri göstermekte acze düşmek ihtimalimiz mevcuttur. Her kişi, her zümre, o kadar şahsî hesaplar içindedir ki, hepimizin aynı gemide bulunduğumuz unutulmuştur. Dünya krizinin ortasında öyle bir yerdeyiz ki, daha güçlenerek çıkabilmek elimizdedir. Yüzümüze gözümüze bulaştırmak alışkanlığımız ise anlaşılan devam edecektir. ABD’den sonra dün Ankara’ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı’nın da PKK’nın terörist listeye alınacağı güvencesini vermesi, olumlu bir gelişmedir. Ancak PKK’nın tek bölücü örgüt olmadığı unutulmamalıdır. En tehlikeli gelişme, demokrasimizin bozulmasıdır. Parlamanter rejimin eskiden de yaman hasımları vardı. Bugün de vardır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT