BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > And içtiniz

And içtiniz

İçtiğiniz andın ruhu şudur. Vatana, millete bağlılık. Dürüstlük ve çok çalışma. Bir kavmin efendisi ona hizmet edendir. Bazılarının düşünmek istediği gibi milletvekilliği fırsatlar vesilesi değildir. Bir fırsatınız var o da hizmet. Sizler amir değilsiniz, işveren değilsiniz, sadece vekilsiniz.İçtiğiniz andın ruhu şudur. Vatana, millete bağlılık. Dürüstlük ve çok çalışma. Bir kavmin efendisi ona hizmet edendir. Bazılarının düşünmek istediği gibi milletvekilliği fırsatlar vesilesi değildir. Bir fırsatınız var o da hizmet. Sizler amir değilsiniz, işveren değilsiniz, sadece vekilsiniz. Vekil asil gibi hareket etmek zorundadır. O halde vekalet borcunuzu tam ifa ediniz. Mükellef olduğunuz 5 görevi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Bunlardan bazısını daha evvel de yazdık. Daha sonra da tekrarlayacağız. Kendinizi ve yakın çevrenizi zengin etmek, fakirin, emeklinin, yetimin hakkını kılınızı kıpırdatmadan yemek gibi bir düşünceniz yoksa bunlardan gocunmayacaksınız. İşte 5 göreviniz: 1. Dokunulmazlığı kürsüyle sınırlandırınız. Meclis içi veya dışında hiçbir vekil sarf ettiği fikir veya beyanından dolayı mes’ul tutulmamalı, hakkında, ileriki tarihlerde dahi cezai takibat yapılamamalıdır. Hatta bu maddeyi mesleği yazmak ve konuşmak olan kalem ehline de teşmil etmelisiniz. 2. Milletvekilliğinden emeklilik suiistimaline son veriniz. Hiç kimse milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu diye bu makamlardan emekli olamamalı. Oralar geçici hizmet mahalleridir. O işler meslek değildir. Seçilip gelenlerin iş ve meslekleri mevcut. Sırf askere gitmemek için bazı gençlerin bazı okullara kayıt yaptırması gibi bazıları da yüksek maaş ve yüksek emeklilik için meclise kaydolmakta. Lüks emeklilik imkânı ortadan kalkarsa vekilliğe sadece hizmete gönül verenler talip olur böylece kalite de yükselir. 3. Milletvekilliği müddetini 4 yıla düşürünüz. Süre, 1982 Anayasası ile 4 yıldan 5 yıla çıkartılmış fakat hiçbir dönemde 5 yıl doldurulamamıştır. Hatadan dönmek fazilet, ısrar zarardır. Milletin çok şey beklediği bu meclis bu hatayı terk etmelidir. 4. Milletvekili sayısını 400’e düşürünüz. 400’ün 550 yapılması da 1982 anayasasının eseridir. Bu da bir başka hata. Ondan da rücu şart. Esas tasarruf kalemlerinden biri de budur. 5. Lojmanlara girmeyiniz, maaşlara zam yapmayınız. Milletvekillerinin lojmanlarda oturmamasını istemek çok yerindedir. Buna mukabil kira yardımı yapılma düşüncesi yanlıştır. Hazineden geçinerek hizmet olmaz. Onun için ayrıca 2004 yılına kadar milletvekili maaşlarına zam yapmayınız. Evinizi taşıdınız diye harcırah almaya tenezzül etmeyiniz. Kısacası, veren el olunuz. Veren el alan elden hayırlıdır. Bunları yapan vekilimizdir. Yapmayansa kendi çıkarının vekilidir. Tercih sizin.Yaparsanız baş tâcı olursunuz. Yapmazsanız siz de taşınmaz ağırlıkta vebalinizle unutulup gidesiniz, silinip gidersiniz. Mahkeme kadıya mülk değil. TBMM de meb’uslara.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT