BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yapı sektörü tekliyor

Yapı sektörü tekliyor

DİE verilerine göre, inşaat sektörünün GSMH içindeki payı 1998'de yüzde 5.8 iken, 1999'da yüzde 5.6, 2000 'de yüzde 5.2'ye geriledi.ANKARA- Büyük ölçüde yerli sermayeye dayanan, yüksek istihdam seviyesine sahip ve bir çok sektör ile ilişkisi bakımından Türkiye'nin lokomotif sektörü olan Türk İnşaat Sektörü son yıllarda alarm vermeye başladı. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası tarafından Andersen Yönetim Danışmanlığı'na hazırlatılan Türk Çimento Sektörü Stratejik Araştırma Raporu ile sektörün geleceğine ilişkin alternatif stratejiler çizildi. Rapor, Türk Çimento Sektörünün itici gücü ve Türk ekonomisinin öncü sektörü olan Türk İnşaat Sektörünün son yıllarda gerilediğini ortaya koydu. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik krizler ve Türkiye'deki istikrarsız ekonomik ortam, özellikle çimento talebinde düşüş olarak kendini gösterdi. Ekonomik kriz ile birlikte inşaat faaliyetlerinin azalması ve yapı denetim yasasının getirdiği belirsizlik sonucu müteahhit firmaların inşaat projelerini durdurmaları sektörün GSMH içindeki payında azalmalara neden oldu. Yapı Denetim Yasası şikayeti DİE verilerine göre, inşaat sektörünün GSMH içindeki payı 1998'de yüzde 5.8 iken, 1999'da yüzde 5.6, 2000 'de yüzde 5.2'ye geriledi. Rapora göre; Türk inşaat sektöründeki durgunluğun en önemli nedenleri, konut ve konut dışı bina yapımlarında ve devletin finanse ettiği altyapı yatırımlarında görülen büyük oranda gerileme. Deprem bölgelerinde yeniden yapılandırma projelerinin 2001'de yaşanan ekonomik kriz sonrasında hayata geçirilememesi ise inşaat sektörünü olumsuz etkileyen bir diğer neden oldu. Raporda, 2001 yılı Şubat ayından sonra inşaatlarda görülen belirgin durulma sonrasında iç pazarda özellikle çimento satışlarında ton bazında büyük gerileme olduğu belirtiliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT