BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nükleer santrale evet mi, hayır mı?

Nükleer santrale evet mi, hayır mı?

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) nükleer konularda kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye çapında anket çalışması başlattı. TAEK, 19 sorudan oluşan anketi tüm kamu kurum ve kuruluşları, çeşitli özel sektör ve eğitim kuruluşlarına, yerel yönetimlere, meslek odalarına, işçi sendikalarına, dernek ve vakıflara gönderdi.ANKARA- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) nükleer konularda kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye çapında anket çalışması başlattı. TAEK, 19 sorudan oluşan anketi tüm kamu kurum ve kuruluşları, çeşitli özel sektör ve eğitim kuruluşlarına, yerel yönetimlere, meslek odalarına, işçi sendikalarına, dernek ve vakıflara gönderdi. Ankette, TAEK’in barışçıl amaçlarla Türkiye’de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaları belirleyip tavsiye etmek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere kurulduğu ifade edildi. Santrali nereye kuralım? Anketin TAEK’in “nükleer konularda kamuoyu bilgilendirme” görevini yerine getirmek amacıyla hazırlandığı belirtilerek, anketten elde edilecek sonuçların, nükleer enerjinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak için izlenecek politikaların oluşturulmasına yardımcı olacağı kaydedildi. Ankette yer alan “Ortalama yaşam süresine bakıldığında en riskli olan nedir?”, “Türkiye’de toplam enerji talebi yıllık olarak yüzde 7.5 artış göstermektedir. Buna göre ülkemizdeki enerji açığının kapanmasına aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına çözüm olacağını düşünüyorsunuz?” “Radyoaktif atıklar nasıl saklanır”, “Türkiye’de nükleer güç santralı kurulacak olursa hangi bölgeye, bölgenin hangi şehrine kurulmasının daha uygun olacağını düşünüyorsunuz?” şeklinde sorular yer alıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT