BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memura kötü haber

Memura kötü haber

GEÇEN yılın son üç ayında kamu çalışanlarına enflasyon farkının ödenmemesini öngören Bakanlar Kurulu Kararı’na Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan itirazı Danıştay reddetti.ANKARA- Danıştay 11. Dairesi, geçen yılın son üç ayında kamu çalışanlarına enflasyon farkının ödenmemesini öngören Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Türkiye Kamu-Sen'in, 2002 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayına ait enflasyon farklarının kamu çalışanlarına ödenmemesini öngören Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada ilk aşama sonuçlandı. Danıştay 11. Dairesi, davalı Başbakanlık'tan savunma aldıktan sonra yürütmenin durdurulması istemini karara bağladı. Daire, istemi oybirliği ile reddetti. Davacı Türkiye Kamu-Sen, bu karara karşı itiraz edebilecek. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu görüşecek. Danıştay 11. Dairesi, iptal istemini daha sonra karara bağlayacak. 2002 yılının son 3 ayında enflasyon oranı TÜFE'de yüzde 8 olarak gerçekleşmişti. 57. Hükümet döneminde, 2002 yılının son 3 ayı için, enflasyon farkı yerine kamu çalışanlarına seyyanen iyileştirme olarak 100 milyon lira verilmişti. Türkiye Kamu-Sen'in dava dilekçesinde, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nın Anayasa'ya, 2002 Yılı Bütçe Kanunu'na, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürülmüştü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT