BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sinemaya bakış

Sinemaya bakış

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevli Fatma Dalay Küçükkurt ve Ahmet Gürata'nın editörlüğünde hazırlanan "Sinemada Anlatı ve Türler" isimli kitapta, çoğu genç yazarlar, sinemanın temel kavramlarını ve türlerini tafsilatlı bir bakışla inceliyorlar.Vadi Yayınları'ndan çıkan "Sinemada Anlatı ve Türler", Sinema eleştirisine dokuz genç ismi kazandıran özel bir kitap. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevli Fatma Dalay Küçükkurt ve Ahmet Gürata'nın editörlüğünde hazırlanan kitap, sinemanın kimi temel kavramlarını ve türlerini tafsilatlı bir bakışla inceleyen ve tartışan yazılardan oluşuyor. Kitabı hazırlayan editörlerle eser hakkında konuştuk. Niçin böyle bir kitap yayınlamayı gerekli gördünüz? A.G.: Sinemayla ilgili yayınlarda ciddi bir boşluk söz konusu. Sınırlı sayıdaki dergilerde çıkan yazılar ise hem kalıcı olmuyor hem de geniş kitlelere ulaşmıyor. F.D.K.: Öncelikle kendi çalışmalarımız bu alanlardaydı. Nitekim konular belirlenmeden önce yazarlar belirlendi. Yazarlar kendi konularını seçtiler. Kitabın çerçevesini nasıl oluşturdunuz? A.G.: Sinemada anlatıyı biçimlendiren temel kavramlardan hareket ettik. Bunun için de filmi okumamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olacak temel kavramları ortaya çıkardık. Kitabımızın çerçevesini oluştururken sinemada zaman, karakterler, olay örgüsü, mesaj gibi 'anlam' üreten kavramları ele aldık.Bir kılavuz niteliğinde Sizce kitap nasıl bir okura hitap ediyor? A.G.: "Sinemada Anlatı ve Türleri", gündelik basının dışında yer alan akademik bir çalışma ama genel okura da hitap edecek bir dille yazıldı. Sonuçta sinema her kesimden insanın ilgi duyduğu bir alan. Kitabın genel okur için bir kılavuz niteliği taşıdığını düşünüyorum. F.D.K.: Bizim kitabımız sinemaya sadece eğlence amacıyla gidenlere hitap etmiyor. Sinema hakkında bazı temel bilgilere ve sorulara sahip insanlara hitap eden bir kitaba imza attık. Alt mesajları merak eden, sinemayı sorgulayan kişiler bu kitabı ilgiyle okuyacaklar. Sinema eleştirimizin bugününü nasıl değerlendiriyorsunuz? F.D.K.: Sinemayla ilgili günlük basında yer alan çalışmalar tanıtım yazılarından öteye geçmiyor. Ama dergilerde nitelikli yazılara da rastlamak mümkün. Nitekim Mehmet Açar'ın Sinema Dergisi'nde yer alan Kill Bill adlı filmi konu alan yazı çok nitelikliydi. A.G.: Sinemanın ticari bir sektör olması hiç şüphesiz ki eleştirisini de etkiliyor. Tanıtım yazılarının da önemli bir bölümü film için hazırlanmış basın bültenini tekrar etmenin ötesine geçemiyor. Buna karşılık ben de nitelikli eleştirinin mevcut olduğu konusunda Fatma Hanımla aynı fikirdeyim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT