BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terörün kökenleri

Terörün kökenleri

Milletlerarası terörün, Birleşik Amerika gibi bir cihan devletine savaş açması hayret verici olmakla beraber, terörün kökenlerini, tarihin karanlık dönemlerine kadar indirmek mümkündür.Milletlerarası terörün, Birleşik Amerika gibi bir cihan devletine savaş açması hayret verici olmakla beraber, terörün kökenlerini, tarihin karanlık dönemlerine kadar indirmek mümkündür. Bir Ağustos hafta sonunda, sütunumda okuyucularımla kısa bir tarih sohbeti yapıp hafızalarını canlandırmak istiyorum. Bir kaç çarpıcı örnek sunacağım. Hulefâ-yı Râşidîn efendilerimizi oluşturan Peygamberimiz’in ilk 4 halîfesinin son üçünün (Ömer, Osman ve Ali) katledildikleri malûmdur. İslâm tarihinde terörü en dehşet verici şekilde örgütleyen ise Hasan Sabbâh’tır. İsmâîlî, Bâtınî, Haşşâşî denen teröristler 1090’dan 1256’da Hulâgû Han tarafından imhalarına kadar İslâm dünyasına dehşet saçtılar. En önemli eylemleri, Selçuklu cihan hâkanları Sultan Alp Arslan ile oğlu Sultan Melik-Şâh’ın çok ünlü vezîri (başbakanı) Nizâmülmülk’ü 1092’de öldürmeleridir. Terör, 19. yüzyılın ikinci yarısında nihilist ve anarşist denen iki zümre tarafından Avrupa’da teşkilâtlandı. Nihilistler, hiç bir şeye inanmamak ve bütün sosyal düzenleri reddetmekle ortaya çıktılar. Anarşistler ise her türlü devlet otoritesini yıkmak istiyorlardı. Hiç bir devlette iktidarı ele geçiremediler. Ama çok gürültü uyandıran eylemler yaptılar. İşte bir kaçı: 1881’de nihilistler, liberalliği ile ünlü Rusya çarı ikinci Aleksandr’ı bomba ile öldürdüler. 1894’te anarşistler Fransa Cumhurbaşkanı Sadi Carnot’yu öldürdüler. 1898’de Sissy diye ünlü herkesçe çok sevilen Avusturya-Macaristan imparatoriçesi (Franz Joseph’in eşi) Elizabeth’i İsviçre’de Cenevre’de dinlenirken katlettiler. 1901’de, cihanşümûl olduklarını göstermek için sırf şân olsun diye ABD Başkanı Mckinley’i öldürdüler. Aynı yıllarda İsviçre’de Taşnak ve Hınçak Ermeni örgütleri, milliyetçilik iddiasıyla anarşistlere katıldı. Ancak çok büyük eylemler için acemi idiler. Suikasdlerin büyük ustası Belçikalı Jorris’i kiralayarak, can düşmanları İkinci Sultan Abdülhamid’i öldürmek istediler. 21 Temmuz 1905’te Yıldız Camii önündeki ünlü Bomba Olayı’nda, Türk hâkan-halîfesi, bir tesadüf neticesinde burnu kanamadan kurtuldu ama çok kişi öldü. Bugün el-Kaaide, doğrusu, geçmişteki terör örgütlerini solda sıfır bırakan işlere girişti. Birleşik Amerika ve onun müttefiklerine savaş açtı. Savaşın sonu bellidir. Ancak o zamana kadar çok kötülükler vuku bulacak, ülkeler kana boyanacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT