BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Siz onlara ölü demeyiniz!..”

“Siz onlara ölü demeyiniz!..”

Kars Osmanlılar’ın idaresine geçtiğinde, daha önce İranlılar tarafından yıkılıp tahrip edilen kale burçlarının tamiri için Üçüncü Murat Han Lala Mustafa Paşayı görevlendirir. Bu sırada “Hafız Osman” isminde bir zat enteresan bir rüya görür...Kars Kalesi tamire başlandığı sıralarda, askerin içinde “Hafız Osman” isminde “hal ehli” bir asker vardı. Bu asker bir gece evliyanın büyüklerinden Ebu’l Hasen Harkani hazretlerini rüyasında görür. Ona buyurur ki: “Oğlum Hafız Osman! Paşana söyle kabrimi açığa çıkarsın!” Hafız Osman üç gün üst üste aynı rüyayı görür. Mübarek zat kabrinin yerini de tarif eder. Hafız Osman heyecanla Paşanın yanına gider, gördüğü rüyayı teferruatıyla anlatır. Paşa dikkatle dinlediği askerini kucaklar ve: “Evladım, o mübarek bana da müteaddit defalar rüyamda göründü. Yarın bütün Kars halkına ilan edip işe başlayacağım” der. Kağızman kapısında toplanırlar Ertesi gün bütün Kars halkı, ulema ve rical Kağızman kapısının yanında toplanırlar, Lala Mustafa Paşa’nın emrini beklerler. Paşa emir verir vermez Hafız Osman, rüyada tarif edildiği yeri gösterir, hazır bulunanlar orayı kazmaya başlarlar. Üç arşın kazılınca somaki bir mermer altındaki tabut görünür. Tabutun üzerinde kitabesi ve vefat tarihi yazılıdır. Tabut alınarak, Kars Kalesine doğru onsekiz adım getirilip açılan yeni kabrin yanına konur. Lala Mustafa Paşa, orada bulunan ulema ve meşayihin huzurunda tabutun kapağı açılır. Tabutun içinden etrafa gayet güzel bir koku yayılır. Açılan tabutun içinde orta boylu, sakallı, sarışın ve adeta canlı gibi taze bir zatın yattığı görülür. Sağ bacağı ile sol kolundaki yaralarına bağlı mendillerden al kan damlamaktadır. Bu ruhani manzara orada bulunanları o gün öyle bir mana âlemine götürür ki, emsali belki tarihte ender vukua gelmiştir. Bu hadiseleri anlatmakta insan lisanı aciz kalır. Zira Cenab-ı Hak, Kur’anı keriminde: “Siz onlara ölü demeyiniz, zira onlar diridirler. Lakin siz onların diri oluşlarını bilemezsiniz” buyurmaktadır. Bu hususu Kur’an-ı kerim’e hakkıyla inananlar iyi bilirler. Bundan sonra Hazreti Şeyhin kabrini temiz topraktan üç arşın aşağı açarak, tabutunu bugün yattığı kabri şeriflerine defnederler... Evliyâ Çelebi’nin rivayeti Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’sindeki rivayete göre Ebü’l-Hasan Harkânî, Kars’ın fethine katılmış ve kale önlerinde şehit düşmüştür. Kars’ta, Hasan Harkânî’nin kabrinin bulunmasıyla ilgili çeşitli rivâyetler vardır. Meşhur Ebü’l-Hasan Harkânî’nin türbesi Harkân’dadır. Kars’taki türbe belki de aynı isimdeki bir mübarek zata aittir. Allahü teala her ikisinin de şefaatine nail eylesin...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT