BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gaipten gelen hediye!..

Gaipten gelen hediye!..

Yavuz Sultan Selîm Han zamânında, Molla Şemseddîn diye bir saray hocası vardı. İyi huylu bir zâttı. Yazması çok süratliydi ki, on günde bir Mushaf-ı şerîfi yazıp bitirirdi. Bu zat bir gün enteresan bir hadise yaşadı!..Yavuz Sultan Selîm Han, Mısır feth olununca, hocası, Halîmî Efendiye buyurdu ki: -Molla Şemseddîn bize Tarih-i Vassâf yazsın! Halîmî Çelebi, Pâdişâhın emrini Şemseddîn Efendiye bildirdikten sonra, o da yirmi beş gün mühlet alıp, Halîmî Çelebi’nin evinde yazmaya başladı. Şemseddîn Efendi bir gün, odasının kapısını kilitleyip ve üstten kapının sürgüsünü çekip hızla yazmayı sürdürdüğü sırada âniden yanında bir kimseyi oturur halde gördü. Korkup heyecanlandı. Bunun üzerine o kimse; “Biz de senin gibi insanız!” -Korkma, biz de senin gibi insanız. Seni ziyâret için geldik, dedi. Molla Şemseddîn, bu kimsenin “ricâl-i gâip”ten olduğunu anladı. Yazmayı bırakıp, sohbete başladılar. İlk önce şöyle sordu: -Arap diyârının tamâmı fethedilip Osmanlı topraklarına katılacak mı? Yoksa dönüşten sonra tekrar başka milletlerin eline mi geçecek? O zât dedi ki: -Yavuz Sultan Selîm Hân bu vazife ile vazifelendirildi. Mübârek beldelerin, Mekke ve Medîne’nin hizmeti ona ve nesline verildi. Şimdi İslâm pâdişâhları arasında makbûl olan Âl-i Osman’dır. Selîm Hân dahî evliyânın dışında değildir, dedi. Molla Şemseddîn sordu: -Sultan Selîm’in saltanat süresi uzun sürer mi? O kimse; -Üç yıl vakti vardır. Sen dahi Halîmî Çelebi ile aynı günde vefât edip, sizinle birlikte bir cenâze daha zuhûr eder. Yavuz Sultan Selîm Hân, üçünüzün de cenâze namazında hazır bulunur, dedi. Koynundan bir arâkiyye (tiftikten ince başlık) çıkarıp, Şemseddîn Efendiye; -Bu, Selîm Hana hediyemizdir. Ona iletin! Eğer kötü demezsen, başımdaki arâkiyyeyi de sana vereyim, dedi. Hasan Can’a anlattı! Şemseddîn Efendinin istek göstermesi üzerine başındaki arâkiyyeyi ona verip; -Kitabını yaz bakayım, nice hızlı yazarsın göreyim, dedi. Şemseddîn Efendi yazmaya başladı. Gaybdan gelen o zât hemen gözden kayboldu. Bu durumları Hasan Can’a anlatıp, arâkiyyeyi verdi. Hasan Can da hediyeyi vermek üzere Selîm Hanın huzûruna vardı. Olanları anlatıp, arâkiyyeyi Selîm Hana verdi. Selîm Han başlığı gözyaşları içinde alıp, kokladı ve yüzüne saygı ile sürdü ve şükretti...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT