BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bütün insanların babası

Bütün insanların babası

Sual: Bir ilahiyatçı, “Kur’anda bütün insanların Âdem ile Havva’dan yaratıldığı şeklinde bir söylem yoktur. Allah, ilk hücreyi yaratıp bütün canlıları bu hücreden yaratmıştır. Değişik kıtalarda insanların evrimleşerek yaratılış aşamalarına gelindiğinde Allah, kudreti ile çeşitli insanlar yaratmış olabilir.Sual: Bir ilahiyatçı, “Kur’anda bütün insanların Âdem ile Havva’dan yaratıldığı şeklinde bir söylem yoktur. Allah, ilk hücreyi yaratıp bütün canlıları bu hücreden yaratmıştır. Değişik kıtalarda insanların evrimleşerek yaratılış aşamalarına gelindiğinde Allah, kudreti ile çeşitli insanlar yaratmış olabilir. Bir tek ana babadan gelindi denirse, kan gruplarının ve deri renklerinin farklılığı izah edilemez. Hiç iki kişiden dört kan grubu meydana çıkar mı? İki insandan siyah, beyaz, sarı renkli çocuklar olur mu? Âyetlerde, insanın aşamalardan geçip evrimleşerek yaratıldığı bildirilmektedir” diyerek hem insan oğlunun Hz. Âdem’den geldiğini inkâr etmekte, hem de evrimden söz etmektedir. Bu adama nasıl bir cevap verilebilir? CEVAP: Bu tiplere göre sanki Peygamber efendimiz hiç dünyaya gelmedi, hiçbir âyeti açıklamadı. Kasten Resulullahın açıklamalarına hiç yer verilmemektedir. Sanki bu dinin sahibi, peygamberi yok. Her kafadan bir sesin çıkması normal mi? Ne diye Resulullahın açıklaması ve vârisleri olan müfessir âlimlerin nakli alınmaz ki? Şimdi Kur’an-ı kerime bakalım: (Sizi bir tek candan yaratan, ondan da eşini var eden, ikisinden de birçok erkek ve kadın yaratan Rabbinizden korkun.)[Nisa 1] (Sizi bir tek candan [Âdem’den], ondan da eşini [Havva’yı] yaratan Allah’tır.) [Araf 189] (Ey insanlar, sizi, bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık.) [Hucurat 13] (Allah, birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ve İmran ailesini seçip âlemlere üstün kıldı.) [Âl-i İmran 33] (Ey Âdemoğulları, şeytan, ana-babanızı, Cennetten çıkardığı gibi, sizi de aldatmasın.) [Araf 27] [İlk ana babamızın Hz. Âdem ile Hz. Havva olduğunu kâfirler dahil herkes bilir.] (Rabbin, Âdem Oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkardı.) [Araf 172] (Allah indinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu [Âdem’i] topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oluverdi.) [Âl-i İmran 59] Allahü teâlâ, insanlara hitap ederken buyuruyor ki: (Ya benî Âdem’e=Ey Âdemoğulları) [Araf 26, 27, 31, 35, 172] (Bu âyetler de herkesin Hz. Âdem’in neslinden geldiğini göstermektedir.) (Velekad keremnâ benî Âdem’e=Âdemoğullarını şerefli kıldık) [İsra 70] Bu âyet de, insanların Hz. Âdem’den geldiğini göstermektedir. İlk insan çamurdan, nesli, nutfeden yaratıldı; nutfe, çeşitli devrelerden sonra et, kemik ve insan haline geldi. (Müminun 12-14, Secde 7-9, Hac 5, Mümin 67) Yazar, bu devrelere, evrim aşaması diyor. İlk resül... Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki: (Hepiniz Âdem’in evladlarısınız.) [Ebu Davud, Tirmizi] (Resullerin ilki Âdemdir.) [Hâkim] (Âdem, Allah ile konuşan bir peygamberdir.) [Beyheki] (Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu.) [Ebu Davud] (Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yarattıktan sonra, “Git şu meleklere selam ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması böyle olacaktır” buyurdu.) [Buhari, Müslim] (Yarın: Kan grupları) Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT