BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akıl almaz zulümler!

Akıl almaz zulümler!

Hakiki İncil’de, Hazret-i İsa’nın, Cenab-ı Hakkın peygamberi ve kulu olduğu bildirilmesine rağmen Bolüs (Pavlüs)’ün üçlü tanrı inancı gibi sapık fikirleri zamanla yayıldı.Hakiki İncil’de, Hazret-i İsa’nın, Cenab-ı Hakkın peygamberi ve kulu olduğu bildirilmesine rağmen Bolüs (Pavlüs)’ün üçlü tanrı inancı gibi sapık fikirleri zamanla yayıldı. Birçok kilise papazları tarafından tasvip gördü. Böyle inanan Hıristiyanlar, Avrupa krallarını elde edip kuvvetlendiler. Zamanla Hıristiyanlık büyük devletlerin resmî dîni hâline gelince, Orta Çağda karanlık bir devir başladı. Hazret-i Îsâ’nın telkin ettiği; “İnsanlık, merhamet, şefkat, sağ yanağına tokat atana sol yanağını da uzat!” esasları tamâmen unutuldu. Bunun yerine Hıristiyanlar, kin ve nefreti, düşmanlığı ve zulmü ele aldılar. Hıristiyanlık adı altında akla sığmaz zulümler, haksızlıklar yaptılar. İnsanın tüylerini ürperten Engizisyon Mahkemeleri kurarak yüzbinlerce insanı haksız yere ve çok kereler sırf servetlerini ele geçirmek için “dinsiz” adı altında türlü türlü işkenceler yaparak öldürdüler. Galileo gibi dünyânın döndüğünü bildiren bir bilgini, dinsizlikle itham ederek, sözünü geri almazsa, öldüreceklerini söyleyip tehdid ettiler. Allah’a mahsus olan “günâh affetmek” kudretini papazlara verdiler. Bunlar da, para karşılığı günahları affettiler. Hattâ Cennet’ten yerler sattılar! Papalar, türlü bahânelerle kralları bile aforoz ettiler. Hıristiyanlık dînine papazların evlenmemesi, evlenmiş kimselerin katiyyen boşanmaması, günâh çıkarmak mecbûriyeti gibi, mantık dışı kâideler konuldu. Bugünkü Hıristiyanlığın kabul ettiği başlıca esaslar şunlar: 1. İnsanlar günahkâr olarak doğar. Çünkü ilk insan hazret-i Âdem, Allah’ın sözünü tutmamış ve onun için Cennet’ten koğulmuştur. 2. Hazret-i Âdem’den sonra gelen bütün insanlar bu günâhı taşırlar. 3. Hazret-i Îsâ, insanları bu günahtan kurtarmak için, dünyâya gelmiş olan Allah’ın oğludur. 4. Cenâb-ı Hak, insanların günâhını affettirmek için, kendi oğlunu haça gerdirmiştir. 5. Dünyâ, bir çile yeridir. Dünyâda zevk ve safâ yasaktır. İnsanlar çile çekmek ve ibâdet etmek için yaratılmıştır. 6. İnsanlar, doğrudan doğruya, Allah ile temas edemezler. Allah’tan bir şey isteyemezler. Ancak râhipler, insanların yerine, Allah’a yalvarabilirler ve onların günâhını affedebilirler. 7. Hıristiyanlığın başında Papa bulunur. Papa günahsızdır. Onun her yaptığı iş doğrudur. 8. İnsanlarda ruh ve vücud ayrıdır. İnsanın rûhunu ancak papazlar temizler. Vücud ise, dâimâ günahkâr kalan bir çirkin et parçasından ibârettir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT