BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yedi yaşında tahta çıkan padişah!..

Yedi yaşında tahta çıkan padişah!..

Sultan Dördüncü Mehmed Han, 7 yaşındayken (1648) sultan olan tek Osmanlı padişahıdır. Saltanatının ilk yıllarındaki iç ve dış hâdiseler, 15 Haziran 1656 târihinde Köprülü âilesinden Mehmed Paşanın Sadrâzamlığa tâyinine kadar devam etti...Köprülü Mehmed Paşanın Sadârete (Başbakanlığa) gelmesiyle, Dördüncü Mehmed Han devrinde esaslı ıslâhâtlar yapılıp, İstanbul’da ve ülke içinde asâyiş sağlandı. Ordu ve donanma kuvvetlendirildi. Çanakkale Boğazı girişine kadar gelen Venedik ve diğer Hristiyan devletlerin gemileri, 19 Temmuz 1657’de kaçırıldı. Bozcaada ve Limni düşman işgalinden kurtarıldı. Âsi Erdel Prensi üzerine sefere çıkılarak, 1 Eylül 1658’de Yanova Kalesi ele geçirildi. Erdel, harp tazminâtı vermeyi ve on beş bin altınlık haracı, kırk bin altına çıkarmayı kabul etti... Avusturya üzerine sefer Dördüncü Mehmed Han, Köprülü Mehmed Paşanın vefâtından sonra oğlu Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşayı, 1661’de Sadrazamlığa tâyin etti. Osmanlı hududunu ihlal eden Avusturyalılar üzerine 12 Nisan 1663’te sefer açılarak, Serdar-ı ekremliğine Fâzıl Ahmed Paşa getirildi. 1663’te başlayan “Avusturya Harpleri” 10 Ağustos 1664 Vasvar Antlaşmasıyla neticelendi... Lehistan Kralının, Osmanlı himâyesini kabul eden Ukrayna Kazaklarına saldırması üzerine, Lehistan’a sefer açıldı. 1672’de Birinci Lehistan Seferine çıkan Dördüncü Mehmed Han, 27 Ağustos’ta Kamaniçe’nin teslim alınması neticesinde Osmanlı ordusuyla birlikte süratle Podolya’ya girdi. Lehistan Kralı anlaşma istedi. 18 Ekim 1672 Bucaş Antlaşması imzalandı. Papa ile Almanya’nın yardım teklifi üzerine tesir altında kalan Lehistanlılar, Bucaş Antlaşmasını ihlâl ettiler. 7 Ağustos 1673’te İkinci Lehistan Seferine çıkan Dördüncü Mehmed Hanın Ukrayna’ya girmesiyle Lehliler, tekrar anlaşma istediler. 27 Ekim 1676 Zorawno Antlaşmasıyla Podolya ile Ukrayna Osmanlı Devletine bırakıldı... Sultan Dördüncü Mehmed Han, Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşanın 1676 Kasım ayı başında vefâtıyla Merzifonlu Kara Mustafa Paşayı Sadrâzamlığa getirdi. 1677’de Çehrin Kalesi kuşatıldı ve; iki yüz bin Rus, Alman, Kazak ve diğer milletlerden meydana gelen müttefik düşman kuvvetlerinin müdâfaa ettiği kale, şiddetli taarruzlara dayanamayarak düştü... Osmanlı’dan korkan Ruslar 1680 yılında Ruslar harp hazırlıkları yapıyordu. Bunu haber alan Dördüncü Mehmed Han 1680’de İkinci Rus Seferine çıktı. Osmanlı’dan çok korkan Ruslar, Sultânın Edirne’ye gelmesiyle, Kırım Hanı Murâd Giray vâsıtasıyla anlaşma istediler. 11 Şubat 1681’de Osmanlı-Rus Antlaşması imzalandı. Buna göre iki devlet arasında Özi Nehri hudut kesildi...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92055
  % 0.4
 • 5.3503
  % -0.65
 • 6.1029
  % -0.51
 • 6.8555
  % -0.39
 • 210.983
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT