BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nebi ve resul nedir?

Nebi ve resul nedir?

Bazıları, “Kitap gönderilen peygambere nebi, kitap gönderilmeyen peygambere resul denir” diyorlar.Sual: Bazıları, “Kitap gönderilen peygambere nebi, kitap gönderilmeyen peygambere resul denir” diyorlar. Peygamberlik son bulmadı mı, bizim peygamberimiz son peygamber değil mi? CEVAP: Böyle iddialarda bulunanlar, yalnız Kur’an diyerek âyetleri kendi kafalarına göre yorumlayıp, Resulullahın açıklamalarına hiç itibar etmeyen kimselerdir. Hadis-i şeriflerin hepsine de uydurma derler. Kitap gönderilen peygambere Resul denir. Nebi, kendinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden peygamberdir. Yeni din getirmeyip, önceki dine davet eden peygamberlere Nebi denir. Her resul, nebidir; fakat her nebi resul değildir. Peygamber Farsça’dır, resul veya nebi anlamında kullanılır. Kur’an-ı kerimde Peygamber efendimize Resul deniyor, bazen Nebi deniyor. Nebi denmesi Resul olmasına mani değildir. Genelkurmay Başkanına, bazen general, subay veya asker denmesine benzer. Emirleri tebliğ etmekte, Resul ile Nebi arasında bir ayrılık yoktur. Ankebut suresinin, (Ona [İbrahim’e İsmail’den sonra] İshak ve Yakub’u da bağışladık. Nebiliği ve kitapları [Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, Kur’anı],onun soyundan gelenlere verdik) mealindeki 27. âyetinde, Hz. İbrahim’in soyundan gelenlere nebilik verildiği gibi kitap verilen resuller de vardır. (Beydavi) Kitap sahibi resullerden örnek verelim. Hz. Musa resul idi. İşte âyet-i kerime mealleri: (Musa, “Ey Firavun, elbette ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir resulüm” dedi.) [Araf 104] (Sırf bu âyet bile, onların yalanını çıkarmaya yeter. Hz. Musa’ya Tevrat indi, yani kitap gönderildi. Bunun için kendisine resul deniyor. Peygamber efendimize de kitap gönderildiği için resul deniyor. Kelime-i şehadette de Resul deniyor. Nebilik daha yüksek olsa idi o geçer idi. (Musa’yı mucizelerimizle Firavun ve topluluğuna gönderdik. Musa, “Ben âlemlerin Rabbinin resulüyüm” dedi.)[Zuhruf 46] (Bu âyette de, Hz. Musa’nın resul olduğunu açıkça bildiriyor.) Hz. Musa da, Peygamber efendimiz gibi, hem resul, hem de nebi idi. İşte âyet-i kerime meali: (Kitapta Musa’yı da an; elbette o, muhlis bir kul ve resul olan nebi idi.)[Meryem 51] Hz. İsa da, kendisine kitap gönderilen resul idi. İşte âyet-i kerime meali: (Meryem’in oğlu Mesih [İsa] ancak bir Resuldür.) [Maide 75], (“Biz, Allah’ın Resulü olan Meryem oğlu İsa’yı öldürdük” demeleri sebebiyle onları [Yahudileri] lanetledik, rahmetimizden kovduk.) [Nisa 157] ? “Harun’u vezir yaptık” Kitap sahibi resul olan Hz. Musa, kardeşi Harun’un da kendisine vezir olmasını istedi. İsteği kabul oldu. İşte âyet-i kerime mealleri: (Ya Rabbi, ailemden kardeşim Harun’u bana vezir yap, beni onunla destekle, onu görevimde ortak kıl!) [Taha 29-32],(Allah, “Ey Musa! İstediğin sana verildi” dedi.) [Taha 36], (Biz, Musa’ya Kitab verdik, kardeşi Harun’u da ona vezir [yardımcı] yaptık.) [Furkan 35] Kitap verilen resul olan Hz. Musa’dır. Hz. Harun ise onun veziri, yani yardımcısıdır. Yardımcısı daha üstün olur mu hiç? Hz. Musa resul iken, Hz. Harun da nebi oldu. İşte âyet-i kerime meali: (Rahmetimizden, kardeşi Harun’u bir nebi olarak ona bağışladık.) [Meryem 53] Hz. Harun, Hz.Musa’nın getirdiği dini, yani Museviliği tebliğ eden bir nebi idi. (Zekeriyya mihrabda namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, Kelimullahı [İsa’yı] doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir nebi olarak Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler.) [Al-i İmran 39] (Hz. İsa’nın kitap gönderilen bir resul olduğu yukarıdaki âyetlerde bildirildi. Hz. Yahya ise, Hz. İsa’nın getirdiği dini, yani İseviliği tebliğ eden bir nebi idi.) [Devamı var]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT