BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şüphesi bile yeter

Şüphesi bile yeter

Kara para incelemeleri 6 ayda sonuçlandırılacak. İncelemeler sırasında kuvvetli şüphe oluşması halinde malvarlığına el koyma kararı çıkarılabilecek.ANKARA - Aklama suçu ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kendisine intikal eden bilgilere istinaden inceleme başlatacak. 6 ay içinde tamamlanacak Cumhuriyet savcısı, suçtan gelir elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı halinde Başkanlıktan, olguların varlığının tespitine ilişkin talepte bulunabilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının görevlendirme talebi üzerine, incelemeyi yürütmek üzere denetim elemanı görevlendirilecek. Denetim elemanları konuya ilişkin görüşlerini gerekçeleri ile 15 gün içerisinde Başkanlığa bildirerek, öncelikle aklama suçunun incelenmesi görevini yerine getirecek. Denetim elemanları, göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde incelemelerini tamamlayarak düzenleyecekleri raporu Başkanlığa sunacak. İnceleme sırasında, Kanunda belirtilen yükümlülüklerin ihlali ile karşılaşıldığında durum derhal yazılı olarak Başkanlığa bildirilecek. Başkanlık veya denetim elemanları, aklama suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde Kanunun ilgili maddesi kapsamında mal varlığına el konulması talebinde bulunabilecek. El koyma talebi ilgili Cumhuriyet savcılığına iletilecek. Savcılığa intikal ettirilecek İnceleme sonucunda, aklama suçu inceleme raporu düzenlenecek ve Başkanlığa gönderilecek. Aklama suçunun işlendiğine dair ciddi şüphe ve olguların tespitini içeren aklama suçu inceleme raporları, yetkili ve görevli cumhuriyet savcılığına intikal ettirilecek. Cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine başlatılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ilgili cumhuriyet savcılığına gönderilecek. Raporların bir örneği Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne iletilecek. Denetim elemanları, kendi birimlerinden verilen görevlerini yaparken, aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphe ve emarelere rastlamaları halinde konuyu kendi birimleri aracılığıyla Başkanlığa iletecekler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT