BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 555. yıl

555. yıl

İstanbul’un Fethi’nin 555. yılındayız (29 Mayıs 1453-29 Mayıs 2008). 555 yıl önce Orta Çağ’ı kapattık. 555 yıldan beri Yeni bir Çağ’ı yaşıyoruz.İstanbul’un Fethi’nin 555. yılındayız (29 Mayıs 1453-29 Mayıs 2008). 555 yıl önce Orta Çağ’ı kapattık. 555 yıldan beri Yeni bir Çağ’ı yaşıyoruz. 21 yaşındaki İkinci Sultan Mehmed’in Fâtih unvanını aldığı gündür. 6. kuşak dedesi Osman Gazi’nin gösterdiği hedefi gerçekleştirmiştir. Sultân-ı İklîm-i Rûm unvanını hakkıyle kullanarak Roma imparatorluk tâcını diğer taçlarına kattığı gündür (ki Bellini’nin tablosunda bu taçlar özenle sıralanmıştır). Türk’ün Avrupa’yı sarstığı, Asya’da yankılandığı, Afrika’da dalgalandığı gündür. Tarihimizin en büyük günü... Cihan Devleti’nin temelini atmıştık. Bumin Kağan bunun için Ergenekon’dan çıkıp Göktürk devletini kurdu (M.S. 535). Alparslan bunun için Malazgirt’te kilidi açtı (1071). Amcaoğlu Süleyman-Şah, bunun için Anadolu’yu fethedip bizi açık denizlere çıkartarak İznik başkentli Türkiye Devleti’ni başlattı (1074). 555. Yıl’ın neresindeyiz? Çetin bir sualdir. Doğru cevabı bulamayan ömür boyu bocalar. Cihan devleti kurmanın değil, yargıya havale edilmiş hükûmeti ve devlet başkanını kurtarmanın heyecanını yaşıyoruz. Doğrusu epey garip bir yerdeyiz. Milletçe bekleme hâlindeyiz. Zira reformlara öylesine direndik, her dönemde statükoyu öylesine sevdik ki, millî hedefimiz olan muâsır medeniyet seviyesine bir türlü ulaşamadık. Son 200 yılı bekleyerek geçirdik. Gereken ölçüde çağı yakalayamadık. Yenileşmeye karşı âdeta millî bir direnç oluşturduk. Atalarımız bu devleti sonsuz fedakârlıklarla bizim için kurdular. İstanbul’u Türk’e veren, Türkleştiren, çağının çok ilerisinde nice işler yapan, Atatürk’ün doğru değerlendirmeyle tarihimizin en büyük şahsiyeti dediği Fâtih Sultan Mehmed’i, Feth-i Mübîn’in azîz şehitlerini, muzaffer askerimizi, sonsuz bir tâzîm duygusu ve derin bir hayranlıkla anıyoruz. Gene bir yükseliş dönemine girip yaşamamız için akıl fikir sahibi olabilmemize dua ediyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT