BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Nurullah İlgün 17 yıl hapse mahkûm oldu

Nurullah İlgün 17 yıl hapse mahkûm oldu

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­mu­na si­lah­lı sal­dı­rı gi­ri­şi­min­de bu­lu­nul­du­ğu id­di­a­sıy­la a­çı­lan da­va­da yar­gı­la­nan Nu­rul­lah İl­gün, çe­şit­li suç­lar­dan top­lam 17 yıl 1 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­mu­na si­lah­lı sal­dı­rı gi­ri­şi­min­de bu­lu­nul­du­ğu id­di­a­sıy­la a­çı­lan da­va­da yar­gı­la­nan Nu­rul­lah İl­gün, çe­şit­li suç­lar­dan top­lam 17 yıl 1 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Di­ğer sa­nık­lar Bü­lent As­ke­roğ­lu, Mu­ham­met Ak­man, Se­la­mi İg­rek, Meh­met Ak­yü­rek ve Gül­şen Küb­ra­nur Ka­ra­du­man da 10 ay­dan 2 yıl 11 a­ya ka­dar çe­şit­li ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT