BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KKTC’de vergi şampiyonu İş Bankası

KKTC’de vergi şampiyonu İş Bankası

KKTC ver­gi re­kort­men­le­ri lis­te­sin­de ilk sı­ra­yı alan İş Ban­ka­sı Lef­ko­şa Şu­be­si, KKTC’­nin ver­gi şam­pi­yo­nu ol­du.KKTC ver­gi re­kort­men­le­ri lis­te­sin­de ilk sı­ra­yı alan İş Ban­ka­sı Lef­ko­şa Şu­be­si, KKTC’­nin ver­gi şam­pi­yo­nu ol­du. Ödülün, KKTC Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ver­gi Şam­pi­yon­la­rı Onur Ge­ce­si Re­sep­si­yo­nun­da ve­ril­di­ği ifa­de edi­len açık­la­ma­da, ge­ce­ye, KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat, Baş­ba­kan Fer­di Sa­bit So­yer, Ma­li­ye Ba­ka­nı Ah­met Uzun ve çok sa­yı­da iş ada­mı­nın ka­tıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Bankanın ödülü Bü­yü­kel­çi­ Tür­ke­kul Kurt­te­kin ta­ra­fın­dan ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT