BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NÖBETÇİ ECZANELER

NÖBETÇİ ECZANELER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAVRUPA YAKASI (0212) AV­CI­LAR: Bu­rak: 5094092 Ya­şam: 5931129 BAĞ­CI­LAR: Ol­gun: 6551935 To­ra­man: 5690270 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: İf­fet: 4411012 Ör­nek: 5566644 Er­dem: 4413497 Ya­şam: 6531284 Öz­kan: 6397640 BA­KIR­KÖY: Ba­kır­köy De­met: 5433986 Can­berk: 5729475 Se­zin: 5433761 Fi­liz: 5791603 Can: 6622473 BAY­RAM­PA­ŞA: Esin: 5773862 BE­ŞİK­TAŞ: Ku­ru­çeş­me: 2655011 Be­rin: 2601871 Öke: 2696758 Gün­düz: 2607179 BE­YOĞ­LU: Bel­ma: 2517178 An­tal­ya: 2533666 Ömür: 2551330 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Def­ne: 6699659 At­ri­um: 8725730 Yağ­mur: 8807324 Ku­ru­çeş­me: 8865288 Sağ­lık: 8820350 Gü­zel­ce: 8683524 Te­pe­cik: 8612566 Ya­kup­lu: 8767588 Ta­lat­pa­şa: 6206677 ÇA­TAL­CA: Nur­han: 7897106 Ha­dım­köy: 7712325 EMİ­NÖ­NÜ: Vez­ne­ci­ler: 5224291 ESEN­LER: Er­do­ğan: 6296813 Şan­lı: 5086446 EYÜP: Ufuk: 4176011 Çam­lık: 3227210 FA­TİH: Cer­rah­pa­sa Fa­tih: 5862128 Ça­pa Mut­lu: 6325991 Va­tan: 5213255 Kum­ru­lu: 6315818 Sev­gi: 6219072 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ih­la­mur: 6494857 Bu­ket­can: 6181198 Ça­ğa­tay: 4177170 Ha­yat: 5978537 So­ner: 6505544 Sı­la: 6162248 İl­ke: 4764336 GÜN­GÖ­REN: Fur­kan: 5079246 Se­bat: 6444842 Semt: 4810483 KA­ĞIT­HA­NE: Er­gül: 2957442 Fi­liz: 2694951 Za­ra Ba­rış: 2842249 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Al­tın­şe­hir: 6782658 Ya­se­min: 6710433 Pa­pat­ya: 5484872 Ka­di­roğ­lu: 4260505 Be­yaz: 4252552 Eren: 5806832 SA­RI­YER: Hi­sar: 3581596 Or­çun: 2232222 Ay­lin: 2717265 Sİ­LİV­Rİ: Şi­fa: 7272292 Ya­şam: 7316038 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Halk: 2898669 Şük­ran: 2138272 An­ka­ra: 2343516 Soy­dan: 2166587 Şi­fa: 2109091 ZEY­TİN­BUR­NU: Ad­li­ye: 5825838 Ye­di­ku­le: 6797565 ANADOLU YAKASI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da: 3812112 De­niz: 3823878 Ha­yat: 3519907 Kı­na­lı: 3814151 BEY­KOZ: Ak: 4256819 Alp­han: 4138733 Mu­rat: 4792590 KA­DI­KÖY: Ar­zu: 3840303 Çı­nar: 4165783 Alp: 4457717 Ay­şe­gül: 3554403 Ma­rin: 4188614 Özer: 3383573 Ye­ni Der­man: 3555303 Bi­rol: 3385895 Cen­giz­han: 4188624 Kar­de­len: 3278481 Dic­lem: 5748363 Gu­rur: 4553173 KAR­TAL: Fat­ma Nur: 4577373 Işık: 4883093 Ka­ra­de­niz: 4528980 Yıl­dız: 5614282 Hü­ma: 3096215 Me­li­ke: 4881521 Pı­nar: 4515333 Cey­lan: 6601516 MAL­TE­PE: Şi­fa: 3993436 Ga­ye: 5184081 Ya­şam: 3999175 PEN­DİK: Gül­te­kin: 3071907 Yü­ce: 4944812 Ana­do­lu: 5960314 Gü­neş: 3902159 SUL­TAN­BEY­Lİ: Şi­fa: 3981383 Şİ­LE: Şi­fa: 7218169 Gök­ko­yun: 7113707 TUZ­LA: Umut: 3958123 Nes­rin: 4230233 ÜM­RA­Nİ­YE: Ak­de­niz: 6119955 Kıs­met: 3290291 Ne­hir: 6400102 Türk­men: 6218507 Bu­rak: 6312829 Es­ra: 3358641 ÜS­KÜ­DAR: Kuz­gun­cuk: 5538758 Ece: 4624499 Üna­lan Şi­fa: 4705576 Can­su: 3429262 Kıb­rıs: 3108429 Si­te: 3264772
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT