BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NÖBETÇİ ECZANELER

NÖBETÇİ ECZANELER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAVRUPA YAKASI (0212) AV­CI­LAR: Acar 4226230 Se­vil­can 5906027 BAĞ­CI­LAR: Ba­şak 4744434 Nur­can 5155218 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ba­yar 5568848 Ümit 5541685 Er­kan 4420748 Gö­zen 6394242 Emir 5034742 BA­KIR­KÖY: Ata­köy Şi­fa 6619993 Gül 5723053 Şa­fak 5710302 İnan 4258854 Ufuk 6630325 BAY­RAM­PA­ŞA: Bir­sen 6747011 BE­ŞİK­TAŞ: Ar­na­vut­köy 2635698 Ben­gi 2367643 De­niz 3514307 Ay­fer 2366276 BE­YOĞ­LU: Gür­kan 2521887 Lok­man 2350716 Se­lin 2971521 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Bo­ğaz­köy 6070606 İpek 8723268 Ekol Çar­şı 8550154 Çi­çe­koğ­lu 6890408 İn­ci 8839799 Ay­lin 8631704 Se­lin 8611303 Sön­mez 8755593 Çiğ­dem 4285638 ÇA­TAL­CA: Mer­kez 7871817 Zey­ni 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Ka­dır­ga 5178199 ESEN­LER: Za­fer 4311030 Ay­nur 4881832 Berk 6475855 EYÜP: Ga­ye 6162289 Se­def 3225922 FA­TİH: Asu­de­niz 5342364 Ça­pa Sıh­hat 6213315 Ha­se­ki Sağ­lık 6329395 Nec­det 5857310 Ci­ba­li 6210037 Gü­müş 5213409 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Mer­ve 6500493 Ci­had 6184448 Öz­türk 6184512 Öz­de­mir 5972576 Ha­yat 4190021 Nu­ray 5454548 Se­vinç 5941220 GÜN­GÖ­REN: Ay­nur 5061549 Ha­yat 6454449 Şe­nel 4830103 KA­ĞIT­HA­NE: Çiğ­dem 2951646 Ser­den 2884100 Ye­şil­ce Sağ­lık 2820015 Bin­nur 3241275 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Umut 6485446 Mü­ge 5482360 Nur­şen 5990171 Ar­da 5799293 Se­fa­köy 5806091 SA­RI­YER: Ay­şen 2854235 Öz­gür 2235030 Bal­ta­li­ma­nı 2425191 Sİ­LİV­Rİ: Mer­can 7283242 Tuğ­ba 7316938 ŞİŞ­Lİ: Ser­hat 2895770 Fe­ri­köy Ha­yat 2302628 Hi­lal 2307667 ZEY­TİN­BUR­NU: Ar­da 6653661 Fu­at 6657060 ANADOLU YAKASI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da 3812112 Halk 3827693 Ha­yat 3519907 Ada 3814775 BEY­KOZ: Şef­kat 3223264 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Or­kun 4647649 Öz­han 6586131 Pe­li­kan 3606257 Şe­hir 5663243 Ta­niş 4112335 Tıl­sım 4181533 Esin 3403805 Mo­da Ce­viz­lik 4502240 Özün 3277557 Bi­zim Ec­za­ne 4480262 İçe­ren­köy Ha­yat 4696045 KAR­TAL: Yek­ta 4598681 İpek 3531062 Kur­fa­lı 3771331 Po­len 5614066 Halk 4515020 Ha­yat 3892234 Ha­ti­ce 4521490 MAL­TE­PE: Ana­do­lu 4279097 Be­ril 3663220 Me­rih 4590138 PEN­DİK: Öz­kan 3785590 Pa­pat­ya 3967734 Ban­ka­lar 3549201 SUL­TAN­BEY­Lİ: Ay­şe Se­nem 3983910 Şİ­LE: Şi­fa 7218169 Uz­man 7115917 TUZ­LA: Ay­dın­te­pe 3923836 Ya­se­min 4468378 Di­la 4235226 ÜM­RA­Nİ­YE: Si­vas 6114282 Can 6417879 Yu­nus Em­re 4846300 Gü­ven 6301074 Ber­na 6615848 ÜS­KÜ­DAR: Es­ra 3216985 Fü­sun 3215709 Yi­ğit 4613433 Bağ­lar­ba­şı 3412574 Ka­nat 3914849 Uy­gun 3270713
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT