BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çağrı filmi yeniden çekiliyor

Çağrı filmi yeniden çekiliyor

Mı­sır­lı yö­net­men Mus­ta­fa Ak­kad’ın Pey­gam­ber Efen­di­miz Haz­re­ti Mu­ham­med’in ha­ya­tı­nı an­lat­tı­ğı 1977 Holl­ywo­od ya­pı­mı “Çağ­rı” fil­mi ye­ni­den çe­ki­le­cek.Mı­sır­lı yö­net­men Mus­ta­fa Ak­kad’ın Pey­gam­ber Efen­di­miz Haz­re­ti Mu­ham­med’in ha­ya­tı­nı an­lat­tı­ğı 1977 Holl­ywo­od ya­pı­mı “Çağ­rı” fil­mi ye­ni­den çe­ki­le­cek. Baş­ro­lü­nü Ant­hony Qu­inn’in oy­na­dı­ğı fil­min ye­ni ver­si­yo­nu­nun adı ise “Ba­rış El­çi­si” ola­cak. Ya­pım­cı­lı­ğı­nı Os­car Zogh­bi’nin üst­le­ne­ce­ği film­de mo­dern tek­no­lo­ji­nin im­kan­la­rın­dan ya­rar­la­nı­la­cak. Su­ri­ye do­ğum­lu Akkad, 2005’te Ür­dün’de kal­dı­ğı ote­le dü­zen­le­nen bom­ba­lı sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT