BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Nüfusu azalan ilçeler mahkemede görüşüldü

Nüfusu azalan ilçeler mahkemede görüşüldü

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, nü­fu­su 2 bi­nin al­tı­na dü­şen 862 bel­de be­le­di­ye­si ile 283 ilk ka­de­me be­le­di­ye­si­nin tü­zel ki­şi­li­ği­nin kal­dı­rıl­ma­sı ve 43 ye­ni il­çe ku­rul­ma­sı­nı ön­gö­ren 5747 sa­yı­lı Ya­sa’nın ba­zı hü­küm­le­ri­nin ip­ta­li ve yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı is­te­miy­le açı­lan da­va­yı, esas­tan gö­rüş­me­ye baş­la­dı.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, nü­fu­su 2 bi­nin al­tı­na dü­şen 862 bel­de be­le­di­ye­si ile 283 ilk ka­de­me be­le­di­ye­si­nin tü­zel ki­şi­li­ği­nin kal­dı­rıl­ma­sı ve 43 ye­ni il­çe ku­rul­ma­sı­nı ön­gö­ren 5747 sa­yı­lı Ya­sa’nın ba­zı hü­küm­le­ri­nin ip­ta­li ve yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı is­te­miy­le açı­lan da­va­yı, esas­tan gö­rüş­me­ye baş­la­dı. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­ne ge­len İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay sa­at 12.55’te Yük­sek Mah­ke­me­den ay­rıl­dı. Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek ve İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu ise sa­at 11.10’da Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­den çık­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116701
  % 1.08
 • 3.929
  % -0.28
 • 4.8209
  % -0.79
 • 5.4939
  % -0.47
 • 165.443
  % -0.72
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT