BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk he­kim dün­ya baş­ka­nı se­çil­di

Türk he­kim dün­ya baş­ka­nı se­çil­di

Ege Üni­ver­si­te­si Nö­ro­şi­rür­ji ve Pe­di­at­rik Nö­ro­şi­rür­ji Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Saf­fet Mut­lu­er, ISPN (Dün­ya Pe­di­at­rik Nö­ro­şi­rür­ji Der­ne­ği) Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.Ege Üni­ver­si­te­si Nö­ro­şi­rür­ji ve Pe­di­at­rik Nö­ro­şi­rür­ji Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Saf­fet Mut­lu­er, ISPN (Dün­ya Pe­di­at­rik Nö­ro­şi­rür­ji Der­ne­ği) Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di. Ca­pe Town’da­ki kon­gre­de oy­bir­li­ği ile se­çi­len Mut­lu­er’in nö­ro­şi­rür­ji (be­yin cer­ra­hi­si) da­lın­da ulus­la­ra­ra­sı bir der­ne­ğin baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­ri­len ilk Türk ol­du­ğu açık­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109604
  % -0.06
 • 3.8671
  % -0.61
 • 4.5638
  % -0.42
 • 5.1472
  % -1.39
 • 156.752
  % 0.09
 
 
 
 
 
KAPAT