BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kan­gal ve do­ber­man­lı tah­si­lat çe­te­si çö­ker­til­di

Kan­gal ve do­ber­man­lı tah­si­lat çe­te­si çö­ker­til­di

Kan­yon adıy­la dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 2 po­lis ile ce­za­evin­de gö­rev­li 1 in­faz me­mu­ru­nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 14 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.> Sü­ley­man El­çin AN­TAL­YA İHA Kan­yon adıy­la dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 2 po­lis ile ce­za­evin­de gö­rev­li 1 in­faz me­mu­ru­nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 14 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. 5 ilde eş za­man­lı bas­kın­lar­da ya­ka­la­nan zan­lı­la­rın es­naf ve iş adam­la­rı­na yö­ne­lik, “çek ve se­net tah­si­la­tı, adam ka­çır­ma ve alı­koy­ma” suç­la­rı­nın da ara­la­rın­da yer al­dı­ğı 25 olaya ka­rış­tık­la­rı be­lir­len­di. Çe­te li­de­ri R.G.’nin Gü­ze­lo­ba Ma­hal­le­si’ndeki vil­la­da bu­lu­nan 3 kan­gal ve do­ber­man kö­pe­ği­ni de çe­te­nin fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da kul­lan­dı­ğı be­lir­len­di. Zan­lı­lar­la bir­lik­te bi­rer adet uzun nam­lu­lu si­lah, 2 ta­ban­ca, av tü­fe­ği, ku­ru­sı­kı­dan çe­vir­me bil­ye atar ta­ban­ca, ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, 4 pom­pa­lı tü­fek ve çok sa­yı­da bı­çak ele ge­çi­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT