BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KÖPEĞİNİN APARTMANA GİRİŞİ yasaklanınca evini satılığa çıkardı

KÖPEĞİNİN APARTMANA GİRİŞİ yasaklanınca evini satılığa çıkardı

Kom­şu­la­rı­nın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne mah­ke­me ta­ra­fın­dan kö­pe­ği­nin uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ri­len Gi­re­sun Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Ay­ten Ka­ra­şın, ça­re­yi evi­ni sat­mak­ta bul­du.> Gİ­RE­SUN Kom­şu­la­rı­nın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne mah­ke­me ta­ra­fın­dan kö­pe­ği­nin uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ri­len Gi­re­sun Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Ay­ten Ka­ra­şın, ça­re­yi evi­ni sat­mak­ta bul­du. Kö­pe­ğin­den ay­rıl­mak is­te­me­yen Ka­ra­şın, yak­la­şık 10 yıl ön­ce sa­tın al­dı­ğı Ha­cı­si­yam Ma­hal­le­si Ata­türk Bul­va­rı’nda­ki evi­ni sa­tı­şa çı­kar­dı. İki ay­lık­ken al­dı­ğı coc­ker cin­si kö­pe­ği­ne yak­la­şık 8 yıl­dır bak­tı­ğı­nı an­la­tan Ka­ra­şın, “Apart­man sa­kin­le­ri­nin şi­ka­ye­ti üze­ri­ne mah­ke­me­lik ol­dum. Mah­ke­me, kö­pe­ği ev­den uzak­laş­tır­ma ka­ra­rı al­dı. Onun dı­şa­rı­da ya­şa­ma­sı müm­kün de­ğil, onun da bir ca­nı var. Mah­ke­me­nin ka­ra­rın­dan son­ra mec­bur ola­rak evi­mi sa­tı­şa çı­kar­dım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvuracağım”” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT