BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’da 187 ka­çak ya­ka­lan­dı

İs­tan­bul’da 187 ka­çak ya­ka­lan­dı

Ga­zi­os­man­pa­şa’da “in­san ka­çak­çı­lı­ğı” ya­pan bir suç ör­gü­tü­ne yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, ka­çak ola­rak Yu­na­nis­tan ve Av­ru­pa’ya git­mek is­te­yen Af­ga­nis­tan, Pa­kis­tan ve Bur­ma uy­ruk­lu 187 ki­şi ile bun­la­rı yurt dı­şı­na gön­der­me­yi plan­la­yan 12 şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı.Ga­zi­os­man­pa­şa’da “in­san ka­çak­çı­lı­ğı” ya­pan bir suç ör­gü­tü­ne yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, ka­çak ola­rak Yu­na­nis­tan ve Av­ru­pa’ya git­mek is­te­yen Af­ga­nis­tan, Pa­kis­tan ve Bur­ma uy­ruk­lu 187 ki­şi ile bun­la­rı yurt dı­şı­na gön­der­me­yi plan­la­yan 12 şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı. Ara­la­rın­da ço­cuk­la­rın da ol­du­ğu göz­le­nen ka­çak­lar, da­ha son­ra Ya­ban­cı­lar Şu­be Mü­dür­lü­ğü mi­sa­fir­ha­ne­si­ne gö­tü­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT