BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP’li Ba­ran ve ­Ka­ya ce­za­e­vin­de

DTP’li Ba­ran ve ­Ka­ya ce­za­e­vin­de

Hak­ka­ri’nin Yük­se­ko­va il­çe­si E­sen­de­re bel­de­si­nin DTP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­mit Ka­ya ve Mec­lis Ü­ye­si Yah­ya Ba­ran tu­tuk­lan­dı.> Fey­zul­lah Taş ­HAK­KA­Rİ İ­HA Hak­ka­ri’nin Yük­se­ko­va il­çe­si E­sen­de­re bel­de­si­nin DTP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­mit Ka­ya ve Mec­lis Ü­ye­si Yah­ya Ba­ran tu­tuk­lan­dı. “E­ğer ‘Sa­yın Ö­ca­lan’ de­mek suç i­se ben de ‘Sa­yın Ö­ca­lan’ di­ye­rek bu su­çu iş­li­yo­rum” kam­pan­ya­sı­na ka­tıl­dık­la­rı i­çin hak­la­rın­da “ör­güt p­ro­pa­gan­da­sı yap­mak” su­çun­dan da­va a­çı­lan DTP’li Bel­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­mit Ka­ya ve Mec­lis Ü­ye­si Yah­ya Ba­ran, çı­ka­rıl­dık­la­rı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak Hak­ka­ri Ka­pa­lı Ce­za­e­vi’ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT