BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­run ­Ye­re­ba­kan’ı ­kay­bet­tik

Ha­run ­Ye­re­ba­kan’ı ­kay­bet­tik

Bir sü­re­dir ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği se­be­biy­le te­da­vi gö­ren İs­tih­ba­rat Ser­vi­si ele­man­la­rı­mız­dan Ha­run Ye­re­ba­kan dün Hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu.Bir sü­re­dir ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği se­be­biy­le te­da­vi gö­ren İs­tih­ba­rat Ser­vi­si ele­man­la­rı­mız­dan Ha­run Ye­re­ba­kan dün Hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu. Ye­re­ba­kan’ın ce­na­ze­si Ri­ze’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de def­ne­di­le­cek. Ar­ka­da­şı­mı­za Al­lah’tan rah­met, ai­le­si­ne baş­sağ­lı­ğı ve sa­bır di­li­yo­ruz. Ha­run Ye­re­ba­kan 39 ya­şın­da ve 3 ço­cuk ba­ba­sıy­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT