BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kalp kri­zi ge­çi­ren ka­dın uçak­ta öl­dü

Kalp kri­zi ge­çi­ren ka­dın uçak­ta öl­dü

İs­tan­bul’dan Di­yar­ba­kır’a gi­den uça­ğın yol­cu­su bir ka­dın, ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.İs­tan­bul’dan Di­yar­ba­kır’a gi­den uça­ğın yol­cu­su bir ka­dın, ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. İs­tan­bul’dan Özel bir ha­va­yo­lu fir­ma­sı­na ait uçak­ta kı­zı ile bir­lik­te se­ya­hat eden 47 yaşındaki Se­ba­hat Sey­han, Di­yar­ba­kır’a iniş yap­ma­dan ön­ce kalp kri­zi ge­çi­re­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Uçak iner in­mez sağ­lık ekip­le­rin­ce mü­da­ha­le edi­len Sey­han’ın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği an­la­şıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT