BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Em­re Be­lö­zoğ­lu dü­ğü­nü er­te­le­di

Em­re Be­lö­zoğ­lu dü­ğü­nü er­te­le­di

Fe­ner­bah­çe’nin bu se­zon­ki flaş trans­fer­le­rin­den Em­re Be­lö­zoğ­lu, ni­şan­lı­sı Tuğ­ba Gü­re­vin’le 28 Ara­lık’ta Swis­so­tel’de dün­ya evi­ne gi­re­cek­ti.Fe­ner­bah­çe’nin bu se­zon­ki flaş trans­fer­le­rin­den Em­re Be­lö­zoğ­lu, ni­şan­lı­sı Tuğ­ba Gü­re­vin’le 28 Ara­lık’ta Swis­so­tel’de dün­ya evi­ne gi­re­cek­ti. An­cak mil­li fut­bol­cu­nun dü­ğü­nü 2 Ocak’a er­te­len­di. Çift, dü­ğün tö­re­ni­ne ka­tı­la­cak dost­la­rı için 2 Ocak’ın da­ha uy­gun bir ta­rih ol­du­ğu­nu dü­şün­müş ve tö­re­ni er­te­le­me ka­ra­rı al­mış.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT