BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Astronotlar mutfak ve yatak odası inşaatı için uzaya gitti

Astronotlar mutfak ve yatak odası inşaatı için uzaya gitti

Ame­ri­kan uzay me­ki­ği En­de­avo­ur, 7 as­tro­not­la bir­lik­te Flo­ri­da eya­le­tin­de bu­lu­nan Ca­pe Ca­na­ve­ral Ken­nedy uzay üs­sün­den TSİ 02.55’te uza­ya fır­la­tıl­dı.Ame­ri­kan uzay me­ki­ği En­de­avo­ur, 7 as­tro­not­la bir­lik­te Flo­ri­da eya­le­tin­de bu­lu­nan Ca­pe Ca­na­ve­ral Ken­nedy uzay üs­sün­den TSİ 02.55’te uza­ya fır­la­tıl­dı. En­de­avo­ur, uzay is­tas­yo­nun­da­ki as­tro­not­la­rın kal­dı­ğı ala­nın 2 kat ge­niş­le­til­me­si için ge­rek­li 15 ton mal­ze­me ta­şı­yor. En­de­avo­ur’­un 7 ki­şi­lik mü­ret­te­ba­tı, yer­yü­zün­den 380-400 ki­lo­met­re yük­sek­lik­te ya­pı­mı sü­ren Ulus­la­ra­ra­sı Uzay İs­tas­yo­nu­’n­da 2 haf­ta ka­la­cak. As­tro­not­lar, uzay is­tas­yo­nu­na ila­ve ola­rak 2 ek ya­tak oda­sı, ikin­ci tu­va­let ve kü­çük bir mut­fak da­ha in­şa ede­cek­ler. En­de­avo­ur, UU­İ’­de id­ra­rın arı­tı­la­rak su­ya dö­nüş­tü­rül­me­si­ni sağ­la­ya­cak bir ci­haz da bu­lu­nu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT