BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­zür­lü gibi davranıp ku­yum­cu­yu ­soy­du­lar

Ö­zür­lü gibi davranıp ku­yum­cu­yu ­soy­du­lar

Ö­zür­lü kı­lı­ğın­da­ kumuycuya gelen kim­li­ği be­lir­siz şa­hıs, iş ye­ri sa­hi­bi A­li Ağ­ka­le’yi dı­şa­rı ça­ğı­ra­rak al­tın al­dı. E­lin­de­ki 5 YTL’lik pa­ra des­te­si­ni sa­ya­rak Ağ­ka­le’ye u­za­tan şa­hıs, pa­ra­yı say­ma­sı­nı is­te­di.> Ha­bip De­mir­ci GA­Zİ­AN­TEP İ­HA Ö­zür­lü kı­lı­ğın­da­ kumuycuya gelen kim­li­ği be­lir­siz şa­hıs, iş ye­ri sa­hi­bi A­li Ağ­ka­le’yi dı­şa­rı ça­ğı­ra­rak al­tın al­dı. E­lin­de­ki 5 YTL’lik pa­ra des­te­si­ni sa­ya­rak Ağ­ka­le’ye u­za­tan şa­hıs, pa­ra­yı say­ma­sı­nı is­te­di. Ağ­ka­le pa­ra­yı say­dı­ğı sı­ra­da o­to­mo­bil­de bu­lu­nan şah­sın ar­ka­daş­la­rı iş ye­ri­ne gi­re­rek, a­çık o­lan ka­sa­da­ki 3 ki­lo al­tı­nı a­lıp kaç­tı. O­to­mo­bil­de­ki şa­hıs hız­la u­zak­la­şır­ken, iş ye­ri­ne gi­ren Ağ­ka­le ka­sa­da­ki al­tın­la­rın a­lın­dı­ğı­nı gö­rün­ce ya­kın­la­rı­nı ve po­li­si a­ra­dı. İş ye­ri sa­hi­bi­nin kar­de­şi Bi­lal Ağ­ka­le, şa­hıs­la­rın ö­zür­lü nu­ma­ra­sı ya­pa­rak soy­gu­nu ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Bu a­ra­da zan­lı­nın kul­lan­dı­ğı a­ra­cın ça­lın­tı ol­du­ğu be­lir­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT