BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir Sü­ley­man ölür bi­ni ge­lir

Bir Sü­ley­man ölür bi­ni ge­lir

Ağ­rı’da PKK’lı te­rö­rist­ler­le çı­kan ça­tış­ma­da şe­hit olan Bin­ba­şı Sü­ley­man Can’ın (40) ce­na­ze­si, dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan An­ka­ra’ya gön­de­ril­di.“BİR CAN GİDER BİN CAN GELİR” Ağrı’da şe­hit düşen Bin­ba­şı Sü­ley­man Can’ın naa­şı dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan An­ka­ra’ya gön­de­ril­di. Şe­hidin oğ­lu Onur Can, “Ha­in­ler bir­li­ği­mi­zi ve di­ren­ci­mi­zi bo­za­ma­ya­cak. Bir can gider, bin Can gelir” de­di. Ağ­rı’da PKK’lı te­rö­rist­ler­le çı­kan ça­tış­ma­da şe­hit olan Bin­ba­şı Sü­ley­man Can’ın (40) ce­na­ze­si, dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan An­ka­ra’ya gön­de­ril­di. Ce­na­ze­yi, Eti­mes­gut As­ke­ri Ha­va­ala­nı’nda Bin­ba­şı Can’ın eşi Mel­tem Can ve oğ­lu Onur Can’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ai­le­si ve ya­kın­la­rı tes­lim al­dı. Onur Can, “Bir Sü­ley­man ölür, bin Sü­ley­man ge­lir. Hiç­bir za­man di­ren­ci­mi­zi, bir­li­ği­mi­zi bo­za­ma­ya­cak­lar” de­di. ASKERE GÖZYAŞI ­Ter­hi­si­ne 1.5 ay ka­lan şe­hit ça­vuş İs­ma­il Uy­gun’un ce­na­ze­si, Kay­se­ri’de top­ra­ğa ve­ril­di. Şe­hi­din 1.5 ya­şın­da­ki kı­zı her ­şey­den ha­ber­siz o­lup bi­te­ni iz­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT