BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Az­met­ti­ri­ci ile te­tik­çi ad­li­ye­de

Az­met­ti­ri­ci ile te­tik­çi ad­li­ye­de

Şiş­li’de, es­ki or­ta­ğı­nı öl­dürt­mek is­te­di­ği öne sü­rü­len ka­ri­ka­tü­rist G.T. ile te­tik­çi ol­du­ğu id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li ad­li­ye­ye sevk edil­di.Şiş­li’de, es­ki or­ta­ğı­nı öl­dürt­mek is­te­di­ği öne sü­rü­len ka­ri­ka­tü­rist G.T. ile te­tik­çi ol­du­ğu id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li ad­li­ye­ye sevk edil­di. Po­lis ekip­le­ri, Ha­las­kar­ga­zi Cad­de­si’nde iki gün ön­ce, M.B’yi ta­ban­cay­la ateş aça­rak öl­dür­me­ye ça­lış­tı­ğı an­cak bir­çok de­fa te­ti­ğe bas­ma­sı­na rağ­men si­la­hın ateş al­ma­ma­sı se­be­biy­le ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı be­lir­ti­len M.A. gö­zal­tı­na alın­dı. M.A’nın ifa­de­sin­de, M.B’yi vur­ma­sı için, bu ki­şi­nin es­ki or­ta­ğı olan ka­ri­ka­tü­rist G.T’nin az­met­tir­di­ği­ni id­di­a et­me­si üze­ri­ne bu ki­şi de gö­zal­tı­na alın­dı. Po­lis­te­ki iş­lem­le­ri bi­ten G.T. ile M.A, Şiş­li Ad­li­ye­si­ne sevk edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT