BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oyuncak değil!

Oyuncak değil!

Avus­tral­ya’da, minik Sam Le­ith’in “par­mak atı”nı gö­ren­ler plas­tik bir oyun­cak ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor. Kı­sa sü­re­de ger­çe­ği an­la­yan­lar, Sam’in ku­ca­ğın­da ta­şı­yıp, oyun­lar oy­na­dı­ğı ta­ya ya­kın il­gi gös­te­ri­yor.Avus­tral­ya’da, minik Sam Le­ith’in “par­mak atı”nı gö­ren­ler plas­tik bir oyun­cak ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor. Kı­sa sü­re­de ger­çe­ği an­la­yan­lar, Sam’in ku­ca­ğın­da ta­şı­yıp, oyun­lar oy­na­dı­ğı ta­ya ya­kın il­gi gös­te­ri­yor. Ya­rım met­re­lik yav­ru, kar­nı­nı do­yu­rur­ken de zor­la­nı­yor. Çün­kü an­ne­si­nin ba­cak­la­rı­nın al­tı­na gir­di­ğin­de, bo­yu yet­me­di­ği için süt eme­mi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT