BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İl­ber Or­tay­lı’dan 2. Ab­dül­ha­mid

İl­ber Or­tay­lı’dan 2. Ab­dül­ha­mid

Ta­nın­mış ta­rih­çi­ler­den Prof. Dr. İl­ber Or­tay­lı, Kub­be­al­tı’nda “II. Ab­dül­ha­mid Za­ma­nı ve Şah­si­ye­ti” hak­kın­da bir ko­nuş­ma ya­pa­cak.Ta­nın­mış ta­rih­çi­ler­den Prof. Dr. İl­ber Or­tay­lı, Kub­be­al­tı’nda “II. Ab­dül­ha­mid Za­ma­nı ve Şah­si­ye­ti” hak­kın­da bir ko­nuş­ma ya­pa­cak. Kub­be­al­tı Aka­de­mi­si Kül­tür ve Sa­nat Vak­fı’nın Çem­ber­li­taş’ta­ki mer­ke­zin­de bu­gün sa­at 16:30’da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek kon­fe­rans is­te­yen her­ke­se açık.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT