BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

AV­CI­LAR: Er­san 6952573 Na­rin 5099797 BAĞ­CI­LAR: Ah­met 6576886 İb­ra­him 6556906AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Er­san 6952573 Na­rin 5099797 BAĞ­CI­LAR: Ah­met 6576886 İb­ra­him 6556906 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: İf­fet 4411012 Ör­nek 5566644 Der­man 5392717 Es­ra 5064428 Can 6574 BA­KIR­KÖY: Oda­baş 6604772 Sev­gi 5707125 Si­te­ler 5834109 Oral 5805911 Onur 5739811 BAY­RAM­PA­ŞA: De­mir 5788812 Işıl 4771661 BE­ŞİK­TAŞ: Be­bek 2650257 Ak­de­niz 2724604 Le­vent Fe­nil 2843157 Or­ta­köy 2616136 BE­YOĞ­LU: Li­mon 2526128 İr­fan­bey 3616837 Ye­ni Ana­dol 2502452 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Bah­çe­şe­hir 6693434 Ha­yat 8532515 Halk 8804043 Ir­mak­lar 6898470 Mer­kez 8837263 Se­zen 8630237 Eren 8615300 Ay­şe­gül 8528789 Ni­met 6907399 ÇA­TAL­CA: Nur­han 7897106 Şi­rin 7712149 EMİ­NÖ­NÜ: Kar­de­len 5194093 ESEN­LER: Kı­vanç 4305283 Ali­moğ­lu 6479251 EYÜP: Ka­ra­ca 6269694 Nil­gün 5632632 Se­def 3225922 FA­TİH: Asu­de­niz 5342364 Bil­ge 5886302 İl­kay 5885178 Er­si­na 5252367 Hü­ma 5320984 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ak­de­niz 6493404 Te­zel 5971091 Ay­dın 4192544 Bal­kan 5641238 Zey­nep 5942400 GÜN­GÖ­REN: Der­man Es­ma Ec­za­ne­si 5681703 Ha­lil­can 5044278 Gül 5045486 KA­ĞIT­HA­NE: Şeb­nem 2947857 Ül­kü 2805342 Te­mel 3243383 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: İpek 6871069 Ba­şak­şe­hir 4851650 De­va 4712626 Ka­di­roğ­lu 4260505 Ful­ya 5995002 Sa­raç 6930380 SA­RI­YER: Def­ne­su 3236970 Emek 2991615 Si­nem 2717682 Sİ­LİV­Rİ: Er­kan 7284471 Yal­çın 7315104 ŞİŞ­Lİ: Burç 3322939 Işık 2666460 Öz­lem 2120344 Er­dal 2915732 Fey­za 2307666 Ni­şan­ta­şı Fey­za ZEY­TİN­BUR­NU: Ka­dı­oğ­lu 5467292 Mı­sır­lı 6645838 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Halk 3827693 Halk 3518432 De­niz 3815181 BEY­KOZ: Ak 4256819 Alp­han 4138733 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Ay­nur 6589285 Ge­çit 3625715 Çif­te Ha­vuz­lar Sağ­lık 3682678 Ge­lin­cik 3695292 İpek 3362933 Se­den 3022948 Ulu­soy 5666644 İs­tan­bul 3279241 Mo­da Züm­rüt 4181093 Ya­şam 4186185 Ece 4554921 Gör­kem 5735564 KAR­TAL: An­nem 4591156 Pal­mi­ye 4884402 Nur 3094050 Do­ğan 5617373 Mah­mut Ali 3093545 Esen 4888366 Ha­ti­ce 4521490 Ef­sa­ne 4719718 MAL­TE­PE: Ol­cay 4210361 Kı­la­vuz­ça­yı­rı 3885936 De­mir 3525420 PEN­DİK: Ner­min 3792647 Elif 3543249 SUL­TAN­BEY­Lİ: Sev­gi 4961100 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Gök­ko­yun 7113707 3431525 Te­cir 2330724 TUZ­LA: Çe­lik 4943288 Han­dan 4461103 Sağ­lık 4232371 ÜM­RA­Nİ­YE: Ye­ni Ih­la­mur 6114055 Can Şi­fa 6401120 İrem 6428238 Do­ruk 6321516 Nu­mu­ne 3286803 ÜS­KÜ­DAR: Kuz­gun­cuk 5538758 Duy­gu 4621442 Ömer 3447385 Arif Ekiz 3218100 Ba­rış 3426122 Ey­lül 3439980
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT