BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Akar­ya­kı­tı­nı­zı ge­ce alın

Akar­ya­kı­tı­nı­zı ge­ce alın

Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Oto­mo­tiv Ana Bi­lim Da­lı öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Ka­dir Ay­dın, gü­ne­şe ve sı­ca­ğa ma­ruz ka­lan akar­ya­kı­tın ge­niş­le­ye­rek 100 lit­re­de 2 lit­re ka­yıp or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Oto­mo­tiv Ana Bi­lim Da­lı öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Ka­dir Ay­dın, gü­ne­şe ve sı­ca­ğa ma­ruz ka­lan akar­ya­kı­tın ge­niş­le­ye­rek 100 lit­re­de 2 lit­re ka­yıp or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Bir ara­ca alı­nan akar­ya­kı­tın yıl ba­zın­da de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de lit­re ka­yıp­la­rı­nın da­ha da önem ka­zan­dı­ğı­nı ifa­de eden Ay­dın, “Araç sa­hip­le­ri de tıp­kı pet­rol is­tas­yon­la­rı­nın ra­fi­ne­ri­ler­den yap­tı­ğı gi­bi akar­ya­kı­tı­nı sı­ca­ğın ol­ma­dı­ğı ge­ce al­ma­lı. So­ğuk ha­va­da alı­nan akar­ya­kıt­ta ka­yıp ya­şan­maz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT