BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ay­fer 6486433 Bal­kan 6959981 El­mas 5093772 BAĞ­CI­LAR: Bağ­cı­lar Se­na 6556802 Nil­gün 4456587 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ar­da 5535814 Met­ro 4416463 Ba­rış­can 5074737 Fa­toş 4414762 Pe­tek 6531283 BA­KIR­KÖY: Di­lan 4660463 Han­de 5716778 La­le 5599999 O­ral 5805911 De­niz 5744091 BAY­RAM­PA­ŞA: Fü­sun 5677840 BE­ŞİK­TAŞ: Cem 2633072 Ka­ra­de­niz 2595653 Mü­ge 2579269 Ye­ni Şi­fa 2588928 BE­YOĞ­LU: Nu­ray 2430431 Kar­deş 2530148 Mert 2568720 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Is­par­ta­ku­le 6693388 At­ri­um 8725730 E­kol Çar­şı 8550154 Yon­ca 6890747 Kar­çi­çe­ği 8816034 Ay­lin 8631704 Çı­nar 8590710 Ay­şe­gül 8528789 Do­ğu 6993413 ­ÇA­TAL­CA: E­cem 7891829 Duy­gu 7713445 E­Mİ­NÖ­NÜ: Sü­ley­ma­ni­ye 5266979 E­SEN­LER: Mı­sır­lı 4295110 Ka­ra­ba­yır 5699779 E­YÜP: ­Si­bel 4272016 Bi­zim 4184508 FA­TİH: Cem­can 5315359 Cer­rah­pa­şa Yıl­maz 5880214 Şi­rin 5877995 Çar­şam­ba 5327522 Ni­hal 5214189 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Bar­ba­ros 6497785 Can 4180304 Gü­lüm­ser 5979960 Ba­rış 4195750 Ha­vuz­ba­şı 6140033 Hi­lal 6198276 GÜN­GÖ­REN: Ser­pil 5393650 U­mut 6447227 Ba­şak 4811774 KA­ĞIT­HA­NE: Ar­da 3217890 Ab­ban 3246089 İ­rem 2802905 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: İ­kin­ci E­tap 4855406 Nu­ray 4944158 Ka­di­roğ­lu 4260505 Bil­ge 5803912 Öz­kan 6931903 SA­RI­YER: Ay­şen 2854235 Öz­gür 2235030 Ay­lin 2717265 Sİ­LİV­Rİ: Gü­nay 7274828 Ne­şe 7317066 ­ŞİŞ­Lİ: Ye­şil­te­pe 2894282 A­ğa­oğ­lu 2134319 E­ce 2404625 Şiş­li Et­fal 2477923 ZEY­TİN­BUR­NU: Ad­li­ye 5825838 Ye­di­ku­le 6797565 A­NA­DO­LU YA­KA­SI (0216) A­DA­LAR: Bü­lent 3118115 De­niz 3823878 Halk 3518432 Kı­na­lı 3814151 BEY­KOZ: Han­dan 3231075 Şe­ner 4657716 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: K­ris­tal 3624164 Su­a­di­ye Gür 4160355 Al­pay 3852069 Do­ğa 3384438 Göz­te­pe 5667575 Park 3566659 Sön­mez 3570527 Ba­tum 5458278 Mı­sır­lı­oğ­lu 3369209 Öz­lem 3303383 Ev­li­ya­oğ­lu 5768598 Se­ma 5722537 KAR­TAL: Dün­ya 3839668 Şe­ner 3876488 Kur­fa­lı Şi­fa 3098344 Mal­ko­çoğ­lu 5617181 E­kin 3778455 Bay­kan 3065300 Kı­lınç 6710988 E­dis 6615843 MAL­TE­PE: Ak­gül 3705734 Mü­ge 3663509 Zey­nep 3520067 PEN­DİK: Me­lis 5980810 Sa­ba 3922546 Gül­den 5962769 Yi­ği­toğ­lu 4836336 SUL­TAN­BEY­Lİ: Bur­cu 5926515 Gö­let 4876250 ­Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Uz­man 7115917 TUZ­LA: U­mut 3958123 E­ge 4236111 ÜM­RA­Nİ­YE: Du­dul­lu 6122353 Kar­de­len 4844144 Mer­kez 6224765 Sa­a­det 6310007 Kez­ban 3166875 Mit­hat­pa­şa 3449486 ÜS­KÜ­DAR: Hül­ya 4227290 Yıl­maz 3322018 Ü­na­lan Şi­fa 4705576 Gü­lis­tan 4925977 Park 3419010 Şeb­nem 4928987
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT