BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 11 Ey­lül’ün bey­ni su­çu­nu ka­bul et­ti

11 Ey­lül’ün bey­ni su­çu­nu ka­bul et­ti

Ame­ri­ka’da 11 Ey­lül 2001 te­rör sal­dı­rı­la­rı­nın bey­ni ol­mak­la suç­la­nan Ha­lid Şeyh Mu­ham­med ve dört suç or­ta­ğı zan­lı­sı, ABD’nin Gu­an­ta­na­mo as­ke­ri üs­sün­de gö­rü­len da­va­da, suç­la­ma­la­rı ka­bul ede­cek­le­ri­ni bil­dir­di.> GU­AN­TA­NA­MO ÜS­SÜ Ame­ri­ka’da 11 Ey­lül 2001 te­rör sal­dı­rı­la­rı­nın bey­ni ol­mak­la suç­la­nan Ha­lid Şeyh Mu­ham­med ve dört suç or­ta­ğı zan­lı­sı, ABD’nin Gu­an­ta­na­mo as­ke­ri üs­sün­de gö­rü­len da­va­da, suç­la­ma­la­rı ka­bul ede­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Zan­lı­la­rın mah­ke­me­ye ver­dik­le­ri mek­tu­bu oku­yan as­ke­ri ha­kim, Mu­ham­med ve dört suç or­ta­ğı zan­lı­nın, ka­rar­la­rı­nı her­han­gi bir bas­kı al­tın­da kal­ma­dan ken­di ini­si­ya­tif­le­riy­le al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Gu­an­ta­na­mo’da yar­gı­la­nan di­ğer dört zan­lı da ha­va kor­san­la­rı­na yar­dım ve sal­dı­rı­la­rın dü­zen­len­me­si­ne ka­tıl­mak­la suç­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT