BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

AV­CI­LAR: El­van 5904927 Tür­kan 4280275 BAĞ­CI­LAR: Mer­kez Şi­fa 6343410 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Nes­li­han 5560684 Zu­hal 4333183 Rey­han 6543937 Si­ya­vuş­pa­şa Naz­lı 5072881 Han­dan 5502047



AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: El­van 5904927 Tür­kan 4280275 BAĞ­CI­LAR: Mer­kez Şi­fa 6343410 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Nes­li­han 5560684 Zu­hal 4333183 Rey­han 6543937 Si­ya­vuş­pa­şa Naz­lı 5072881 Han­dan 5502047 BA­KIR­KÖY: Ata­köy Er­zen 5612138 Bu­rak 5832803 Te­kin 5830057 Hi­jen­ya 5743082 Umut 5731787 BAY­RAM­PA­ŞA: Şen 5673738 BE­ŞİK­TAŞ: Cem 2633072 İl­gi 2361885 Nil­gün 3510505 Eyü­boğ­lu 2596586 BE­YOĞ­LU: Der­man 2939516 Ay­dın 3693616 Ka­sım­pa­şa 2534193 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: 3.Cad­de 6080026 Me­lek 8532892 Me­ral 8553994 Gü­neş 6898110 Fun­da 8816418 Söz­men 8640889 Te­pe­cik 8612566 Se­ma­vi 4235999 Gon­ca 8524305 ÇA­TAL­CA: Ça­tal­ca 7891026 Duy­gu 7713445 EMİ­NÖ­NÜ: Pı­nar Ün­soy 5265556 ESEN­LER: Fi­liz 6296361 Ezel Dün­dar 4870000 Son­du­rak 5626909 EYÜP: Bal­kan 6277222 Gü­ven 6742359 Şi­fa 3222101 FA­TİH: Gö­nül 5295673 Su­de 5866964 Şi­fa 5864872 Ha­yat 6315208 Şi­fa 6316470 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ça­kır 6182074 Ni­lü­fer 4972003 As­lı 5976009 So­ner 6505544 Mer­kez 5632622 Sey­da 6679700 GÜN­GÖ­REN: Bal­kan 6415822 Be­tül 5072275 So­nay 4369426 Se­ma 6431121 KA­ĞIT­HA­NE: De­va 2227005 Ufuk 2781773 Der­man 2823916 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Te­pe 6873241 Er­tem 6986570 Şi­fa 5416717 Ege 4244585 Ba­şak 4242077 SA­RI­YER: Def­ne 2854954 Se­lin 3234343 Bal­ta­li­ma­nı 2425191 Sİ­LİV­Rİ: Ay­lin 7286733 Gü­lay 7318824 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Et­fal 2890562 Oğuz­han 2756325 Ça­ğın 2323425 Şiş­li Ba­şak 2322672 ZEY­TİN­BUR­NU: Em­re 5468202 Se­lim 6793227 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Ye­ni 3823800 Hey­be­li­ada 3518415 Kı­na­lı 3814151 BEY­KOZ: Gö­nül 4240101 Tir­ya­ki 3314336 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Ful­ya 4647380 Er­ge­ne­kon 4146583 He­ki­moğ­lu 3858587 Se­fa 5670108 Se­la­mi Çeş­me 4675292 Sel­çuk 3584654 Es­ra 3403344 Hay­dar­pa­şa Ana­do­lu 3396045 Ocak 4499627 As­lı­han 4691828 Ey­lül 3157794 Mi­ne 5755004 KAR­TAL: Fi­liz 3701570 Se­çil 4880507 Çağ­rı 3095805 Sa­man­dı­ra 3112023 Saa­det 4519068 Ay­han 3533655 Bi­zim 3096957 MAL­TE­PE: Ay­fer 4277041 Cer­rah­gil 3671895 Mi­mar Si­nan 3995393 PEN­DİK: En­gin 3780110 Yü­ce 4944812 Say­dam 3543724 Gök­çe 3901173 SUL­TAN­BEY­Lİ: Onur 4190479 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Uz­man 7115917 TUZ­LA: Hi­lal 3956912 Bi­zim 4236266 ÜM­RA­Nİ­YE: Bi­zim 4663005 Vol­kan 5338300 Ecem 5265703 Tunç 6226814 Ay­sun 6327282 Nur­can 3443818 Ül­ker 3649284 ÜS­KÜ­DAR: Ki­raz 3186907 Em­re 3329425 Pı­rıl­tı 3176629 Elif 4929847 Şe­nay 3438841 Un­cu­lar 3345288
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT