BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­ba­dan sı­zan gaz 2 kişiyi öldürdü

So­ba­dan sı­zan gaz 2 kişiyi öldürdü

Kon­ya ve Ha­tay’da bi­rer ki­şi so­ba­dan sı­zan kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­ne­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kon­ya’da Ba­tı Ha­di­mi Ma­hal­le­si’n­de­ki e­vin­de yal­nız ya­şa­yan Ö­mer Şim­şek’ten (23) u­zun sü­re ha­ber a­la­ma­yan ya­kın­la­rı, kont­rol i­çin e­vi­ne git­ti.Kon­ya ve Ha­tay’da bi­rer ki­şi so­ba­dan sı­zan kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­ne­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kon­ya’da Ba­tı Ha­di­mi Ma­hal­le­si’n­de­ki e­vin­de yal­nız ya­şa­yan Ö­mer Şim­şek’ten (23) u­zun sü­re ha­ber a­la­ma­yan ya­kın­la­rı, kont­rol i­çin e­vi­ne git­ti. Şim­şek’in, yat­tı­ğı o­da­da­ki so­ba­dan sı­zan kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­len­di­ği be­lir­len­di. Ha­tay’ın Yay­la­da­ğı il­çe­si­nde Fat­ma Gü­müş’ün (90) ev­den çık­ma­ma­sı ü­ze­ri­ne kom­şu­la­rı, ka­pı­yı zor­la­ya­rak i­çe­ri gir­di. Gü­müş’ün kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­ne­rek öl­dü­ğü­ kay­dedildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT