BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ay­fer 6486433 Av­cı­lar Mer­kez 5911289 Kar­de­len 4233232 BAĞ­CI­LAR: Han­de 4361123 Se­nem 4304510 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Oya 4411796 Öz­nur 5756000 Gün­gör 4518010 Nu­ray 4423234 Ye­şim 4521031 BA­KIR­KÖY: İrem­can 5701868 Me­lek 5720383 Si­te­ler 5834109 Oral 5805911 Can 6622473 BAY­RAM­PA­ŞA: Ak­tar 6123577 BE­ŞİK­TAŞ: Ke­rem 2654506 Kal­yon­cu 2595933 Han­de 2697647 Ay­fer 2366276 BE­YOĞ­LU: Ci­han­gir Nur 2435046 An­tal­ya 2533666 Ömür 2551330 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ma­vi 6695951 Bi­zim Ec­za­ne 8729534 As­lı 8802013 Ku­ru­çeş­me 8865288 Bur­cu 8813896 Pı­nar 8632163 Çı­nar 8590710 Gü­zel­yurt 8539869 Sağ­lık 6999255 ÇA­TAL­CA: Ege 7893148 Zey­ni 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Ba­yar 5220371 ESEN­LER: Öz­lem 4312715 Ay­nur 4881832 Do­ğuş 5680183 EYÜP: Öz­lem 6170056 Çam­lık 3227210 FA­TİH: De­ğer 6321683 Öz­gü 5860030 Öz­türk 5313460 Stad 6354031 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Gü­rol 5382223 Umut 6092408 Sağ­lık 5978767 Na­fi­a 6504313 Sı­la 6162248 Ha­yat 6678339 GÜN­GÖ­REN: Şu­le 6779316 Taş­çı 5062726 Uhud 4823747 KA­ĞIT­HA­NE: Lok­man 2224218 Han­de 3242525 Ar­zu­man 2705330 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Eren 6987710 Ata­lay 5791073 Al­per 5999438 Asu 4260515 SA­RI­YER: Gül­ten 2297651 Si­nem 2717682 Sİ­LİV­Rİ: Şi­fa 7272292 Se­lim­pa­şa 7314337 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa 2893188 Ada­berk 3564090 Se­zen 2911019 Te­pe­üs­tü 2472737 ZEY­TİN­BUR­NU: Ba­tu 5101619 Ömür 6658343 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da 3812112 Bü­yü­ka­da 3826756 Hey­be­li­ada 3518415 Kı­na­lı 3814151 BEY­KOZ: Yıl­dı­rım 6800440 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Es­ra 4634800 Ye­ni Bos­tan­cı 3613636 Ah­met Fe­rit 4116621 Ak­su 3501586 Ege 5509215 Şaş­kın­bak­kal 3572252 Ye­ni Ec­za­ne 3363757 İn­ci 3393048 Ta­ner 4189486 Yıl­dız 4500806 Ahu 4696351 Umut 5748148 KAR­TAL: Do­ğu 3710350 Gül­ni­hal 3741715 Ka­ra­de­niz 4528980 Os­man­ga­zi 5612920 Emi­noğ­lu 3776724 Han­de 5172815 Zer­rin 3772552 Edis 6615843 MAL­TE­PE: Ha­zır 4211697 Mer­kez Şi­fa 3888996 Mal­te­pe Plus 4595586 PEN­DİK: Gül­te­kin 3071907 Gü­ler 4935036 Me­lik 3975559 Tu­na­han 3903257 SUL­TAN­BEY­Lİ: Ba­har 4966532 Şİ­LE: Şi­fa 7218169 Şi­le 7114357 TUZ­LA: Umut 3958123 Bur­cu 4235620 ÜM­RA­Nİ­YE: Me­di­ne 6115050 Ok­ya­nus 5400035 Elif Nur 3127548 Erinç 6218741 Ka­ra­ca 6300363 Mert 4613756 ÜS­KÜ­DAR: Ha­sip­pa­şa 3185260 Kes­kin 4226333 Han­dan 3244696 Fa­tih 4924421 Halk 5329879 Mu­rat 6518338
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT