BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 25 yıl­dır ÇEVRE te­miz­li­ği ya­pı­yor

25 yıl­dır ÇEVRE te­miz­li­ği ya­pı­yor

Mar­ma­ri­s’­ten Muğ­la­’ya ka­dar yak­la­şık 60 ki­lo­met­re­lik yo­lun ke­na­rın­da­ki çöp­le­ri tek ba­şı­na te­miz­le­yen çev­re gö­nül­lü­sü İm­dat Av­cı, “25 yıl­dır gö­nül­lü ola­rak çev­re te­miz­li­ği ya­pı­yo­rum.Mar­ma­ri­s’­ten Muğ­la­’ya ka­dar yak­la­şık 60 ki­lo­met­re­lik yo­lun ke­na­rın­da­ki çöp­le­ri tek ba­şı­na te­miz­le­yen çev­re gö­nül­lü­sü İm­dat Av­cı, “25 yıl­dır gö­nül­lü ola­rak çev­re te­miz­li­ği ya­pı­yo­rum. 8 yıl­dır Muğ­la-Mar­ma­ris ka­ra yo­lu gü­zer­ga­hın­da te­miz­lik ya­pı­yo­rum. 4 ay­dır ise Muğ­la ka­ra yo­lu çev­re­sin­de­ki çöp­le­ri top­lu­yo­rum. İn­şal­lah ye­ni yıl­da Muğ­la­’ya ula­şa­ca­ğı­m” di­ye ko­nuş­tu. Çev­re kir­li­li­ği­ne dik­ka­ti çek­mek ama­cıy­la yap­tı­ğı ey­lem­ler­le ta­nı­nan İm­dat Av­cı, ge­çen yıl da Mar­ma­ri­s’­ten Gö­ko­va­’ya ka­dar yol ke­nar­la­rı­nı tek ba­şı­na te­miz­le­miş­ti. 5 ay ön­ce ai­le­siy­le Mar­ma­ri­s’­in koy­la­rı­nı te­miz­le­yen Av­cı, 350 tor­ba çöp top­la­mış­tı.
Kapat
KAPAT