BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mev­la­na’ya re­kor zi­ya­ret­çi

Mev­la­na’ya re­kor zi­ya­ret­çi

Mev­la­na Mü­ze­si’ni Kur­ban Bay­ra­mı’nda 30 bin, 1 Ara­lık­ta baş­la­yan Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü An­ma Et­kin­lik­le­ri bo­yun­ca da 56 bin yer­li ve ya­ban­cı zi­ya­ret et­ti.Mev­la­na Mü­ze­si’ni Kur­ban Bay­ra­mı’nda 30 bin, 1 Ara­lık­ta baş­la­yan Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü An­ma Et­kin­lik­le­ri bo­yun­ca da 56 bin yer­li ve ya­ban­cı zi­ya­ret et­ti. Mü­ze Mü­dü­rü Yu­suf Ben­li, “9 gün­lük bay­ram ta­ti­lin­de Ak­de­niz’e ta­ti­le gi­den­ler mut­la­ka mü­ze­ye uğ­ra­yıp geç­ti­ler. Ya­ban­cı­la­rın da il­gi­si yo­ğun ol­du. 56 bin zi­ya­ret­çi­nin 6 bi­ni­ni ya­ban­cı­lar oluş­tur­du. En çok Ja­pon­lar ve İran­lı­lar gel­di” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT