BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupalının yatı Antalya’dan

Avrupalının yatı Antalya’dan

Kü­re­sel kriz se­be­biy­le Av­ru­pa’nın en bü­yük yat üre­ti­ci fir­ma­la­rı bi­rer bi­rer ka­pa­nır­ken, Türk yat üre­ti­ci­le­ri, Mo­na­co Yat Fua­rı’nda 5 yıl için 1.2 mil­yar eu­ro­luk lüks yat si­pa­ri­şi al­dı.Kü­re­sel kriz se­be­biy­le Av­ru­pa’nın en bü­yük yat üre­ti­ci fir­ma­la­rı bi­rer bi­rer ka­pa­nır­ken, Türk yat üre­ti­ci­le­ri, Mo­na­co Yat Fua­rı’nda 5 yıl için 1.2 mil­yar eu­ro­luk lüks yat si­pa­ri­şi al­dı. An­tal­ya Ser­best Böl­ge Ya­tı­rım­cı­lar Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Or­han Çe­lik­kol, An­tal­ya­lı yat üre­ti­ci­le­ri­nin kü­re­sel kri­zi fır­sa­ta çe­vir­di­ği­ni söy­le­ye­ye­rek, “Fir­ma­la­rı­mız fu­ar­dan mil­yon­lar­ca eu­ro­luk si­pa­riş­ler­le dön­dü. Önü­müz­de­ki 5 yıl­da 1.2 mil­yar eu­ro­luk si­pa­riş al­dık. Türk yat­la­rı­nın ka­li­te­si­ni gö­ren ya­tı­rım­cı­lar o fir­ma­la­ra si­pa­riş ver­mek­te çe­ki­ni­yor­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT