BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğrenci minibüsü kamyonla çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı

Öğrenci minibüsü kamyonla çarpıştı: 6 ölü, 12 yaralı

Fe­ci ka­za; Or­du Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri­ni ta­şı­yan mi­ni­büs şo­fö­rü­nün di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu mey­da­na gel­diKazada kamyonun şoförü de hayatını kaybetti. Sam­sun’da, Or­du Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri­ni ta­şı­yan bir mi­ni­bü­sün kam­yon­la çar­pış­ma­sı so­nu­cu 6 ki­şi öl­dü, 12 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ka­za, Sam­sun-Or­du ka­ra­yo­lu­nun 39. ki­lo­met­re­sin­de dün sa­at 18.50 sı­ra­la­rın­da mey­da­na gel­di. Sü­rü­cü­nün di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu öğ­ren­ci­le­rin ol­du­ğu mi­ni­büs, yol­dan çı­kıp kar­şı şe­ri­de geç­ti ve kam­yon­la çar­pış­tı. Ya­şa­nan fe­ci ka­za­da ilk be­lir­le­me­le­re gö­re 6 ki­şi olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 12 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ölen 6 kişiden 5’inin kimlikleri belirlendi: Minibüs sürücüsü Bülent Bayram, öğretim görevlisi Şahin Dere ve öğrenciler Yasemin Yetim, Musa Gündüz ve Hatice Özenli.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT